Feed Aggregator

Υπενθύμιση.

RSF Hellas - vor 3 Stunden 29 Minuten

Θυμίζουμε στα μέλη, πως στην τελευταία γενική συνέλευση υπήρξε απόφαση σχετικά με την κατάθεση ενυπόγραφων προτάσεων για:

- τροποποιήσεις άρθρων του καταστατικού

- προσθήκη άρθρων στο καταστατικό.

Οι προτάσεις αυτές μπορούν να σταλούν στο email grafeia ΠΑΠΑΚΙ rsfhellas.net, ώστε να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου και να ενταχθούν προς ψήφιση.

Καταλυτική ημερομηνία για την αποστολή των προτάσεων είναι η ημερομηνία πρόσκλησης των μελών σε τακτική Γενική συνέλευση. 

πηγή: www.rsfhellas.org
Kategorien: el

Υποστήριξη του συλλόγου μας από την Bitdefender

RSF Hellas - vor 4 Stunden 18 Minuten

     


Ευχαριστούμε την εταιρία Bitdefender που φροντίζει για την ασφάλεια του εξοπλισμού μας.

πηγή: www.rsfhellas.org
Kategorien: el

Tony's 10m Band Report

SARC - vor 4 Stunden 34 Minuten
The early part of the week was a disaster. Saturday and Sunday were an improvement but even then considering there was a CQ WW contest on it was not what you would normally expect.
Kategorien: en

2020 California QSO Party

SARC - vor 4 Stunden 34 Minuten
The 2020 California QSO Party will be held on 1600Z October 3 - 2200Z October 4, 2020 CW and SSB
Kategorien: en

Message to US Educators

SARC - vor 4 Stunden 34 Minuten
Amateur Radio on the International Space Station contact opportunity. Call for proposals
Kategorien: en

New mobile communications unit for amateur radio association

SARC - vor 4 Stunden 34 Minuten
WKBT-TV reports Mississippi Valley radio amateurs will use a mobile bus to help provide emergency communications
Kategorien: en

KiwiSDR vs RaspberrySDR— a tale of two SDRs

SARC - vor 4 Stunden 34 Minuten
Once you move away from the usual software defined radio (SDR) dongles, you have only a few choices unless you want to drop some serious cash
Kategorien: en

Register now for free online AMSAT-UK Satellite Colloquium

SARC - vor 4 Stunden 34 Minuten
The AMSAT-UK Online International Space Colloquium takes place Sunday, October 11. It's a Free event Open To All - Register Now
Kategorien: en

10 ways the ICOM 7300 has impacted ham radio

SARC - vor 4 Stunden 34 Minuten
Video: Veteran hams review the impact of the IC-7300 on ham radio 5 years after it was introduced
Kategorien: en

Slow-scan television transmissions from ISS planned

SARC - vor 4 Stunden 34 Minuten
A Moscow Aviation Institute MAI-75 slow-scan television (SSTV) experiment event is planned for Wednesday, September 30, from 1305 UTC to 1845 UTC, and Thursday, October 1, from 1230 UTC to 1745 UTC
Kategorien: en

Chinese Amateur Radio satellite launches delayed

SARC - vor 4 Stunden 34 Minuten
CAMSAT says the CAS-7A launch has been postponed until next May, and CAS-5A until next June
Kategorien: en

Ofcom’s Plan of Work – quarterly update

SARC - vor 4 Stunden 34 Minuten
Ofcom has just published an update to its Plan of Work for 2020/2021
Kategorien: en

IOTA News from the Deutscher Amateur Radio Club

SARC - vor 4 Stunden 34 Minuten
Weekly IOTA News - compiled by Andreas, DK5ON of the Deutscher Amateur Radio Club
Kategorien: en

Υποστήριξη από την εταιρία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.

RSF Hellas - vor 6 Stunden 31 Minuten
Τα μέλη και το ΔΣ θέλουν να ευχαριστήσουν την εταιρία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, που και αυτόν τον μήνα στηρίζει τις δράσεις του Κοινοτικού Τομέα μας με προϊόντα.Ευχαριστούμε!!!πηγή: www.rsfhellas.org
Kategorien: el

9K2K Kuwait

UFRC - vor 6 Stunden 45 Minuten


9K2K Kuwait 2020-09-30 19:33:36 Abdallah, 9K2GS will be active as 9K2K from Kuwait in CQ WW DX SSB Contest, 24 – 25 October 2020 and CQ WW DX CW Contest, 28 – 29 November 2020.

Plus d’info ICI…

Version traduite en via Google Translate

Abdallah, 9K2GS sera actif en utilisant l’indicatif 9K2K du Koweït au concours CQ WW DX SSB, du 24 au 25 octobre 2020 et au concours CQ WW DX CW, 28 au 29 novembre 2020.

L’article 9K2K Kuwait est apparu en premier sur UFRC.

Kategorien: fr

JD1BLY Chichi Jima Island Ogasawara Islands

UFRC - vor 6 Stunden 46 Minuten


JD1BLY Chichi Jima Island Ogasawara Islands 2020-09-30 18:28:10 JI5RPT will be active again as JD1BLY, from Chichi Jima Island, IOTA AS-031, Ogasawara Islands 3 – 6 October 2020.

Plus d’info ICI…

Version traduite en via Google Translate

JI5RPT sera à nouveau actif en utilisant l’indicatif JD1BLY, de l’île Chichi Jima, IOTA AS-031, îles Ogasawara du 3 au 6 octobre 2020.

L’article JD1BLY Chichi Jima Island Ogasawara Islands est apparu en premier sur UFRC.

Kategorien: fr

Prévisions de l’Activité Solaire : Infos du SIDC-ON

UFRC - vor 6 Stunden 47 Minuten

Prévisions de l’Activité Solaire : Infos du SIDC-ON-RWC du 30/09 au 01/10/2020!


Bienvenue au « Solar Influences Analysis Data9 Center » (SIDC), qui est le département solaire de recherche en physique de l’Observatoire Royal de Belgique .
Le SIDC comprend le Centre mondial de données pour l’indice d’activité solaire et le Centre d’alerte ISES de la Région de Bruxelles pour les prévisions météorologie spatiale.

Prévisions de l’Activité Solaire :Infos du SIDC-ON-RWC BELGIUM
du 30/09/2020 à 12h30 UTC

Le disque solaire est resté impeccable et l’activité solaire était à des niveaux très  faible. Aucune éruption significative n’a été enregistrée au cours des dernières 24 heures et aucune n’est attendue au cours des prochaines 24 heures.
Aucune éjection de masse coronale (CME) dirigée par la Terre n’a été observée dans les images du coronographe disponible.
Le flux de protons supérieur à 10 MeV était à des niveaux nominaux dans les24 heures, et devrait le rester dans les prochaines 24 heures. Au cours des 24 dernières heures le flux d’électrons supérieur à 2 MeV est resté au-dessus de 10 ^ 3 pfu seuil et devrait rester élevé au cours des 24 prochaines heures.
Au cours des dernières 24 heures, les conditions de vent solaire enregistrées par ACE et DSCOVR est resté élevé. Le champ magnétique interplanétaire total variait entre 1,6 nT et 5 nT avec une faible composante nord-sud fluctuant entre -5 nT et 4 nT. Au cours des dernières 24 heures, la vitesse du vent solaire est restée élevée avec des valeurs comprises entre 550 km / s et 640 km / s. Les conditions du vent solaire devraient rester renforcée au cours des 24 prochaines heures, car l’influence du flux à grande vitesse commence à diminuer d’ici demain après-midi.
Les conditions géomagnétiques des dernières 24 heures ont enregistré deux intervalles dont les indices NOAA Kp et K Dourbes maximum enregistrés sont égaux à 4.
Des conditions instables à actives sont attendues pour les prochaines 24 heures, tandis que des périodes isolées de tempêtes géomagnétiques mineures restent possibles.

Source en anglais SIDC ICI

Info de la Source Publié dans ANRPFD * ICI

L’article Prévisions de l’Activité Solaire : Infos du SIDC-ON est apparu en premier sur UFRC.

Kategorien: fr

ICOM 7300 TRX 10 effets Radioamateur

UFRC - vor 6 Stunden 48 Minuten

ICOM 7300 TRX 10 effets Radioamateur

ICOM 7300 10 effets Radioamateur!

Vidéo: Des Radioamateurs vétérans examinent l’impact de l’IC-7300 TRX Radioamateur 5 ans après son introduction.
Une partie de la série « Ham Radio Perspectives » examinant la culture, l’histoire et la technologie Radioamateur.

Info de la Source Publié dans ANRPFD * ICI

L’article ICOM 7300 TRX 10 effets Radioamateur est apparu en premier sur UFRC.

Kategorien: fr

Inscrivez-vous maintenant au colloque satellite

UFRC - vor 6 Stunden 49 Minuten

Inscrivez-vous maintenant au colloque satellite AMSAT-UK en ligne gratuit

Inscrivez-vous maintenant au colloque satellite AMSAT-UK en ligne gratuit

Le colloque spatial international en ligne AMSAT-UK a lieu le dimanche 11 octobre 2020. C’est un événement gratuit ouvert à tous – Inscrivez-vous maintenant
La Convention AMSAT-UK en ligne a lieu le 11 octobre de 11h BST (10h00 GMT) à 17h environ, avec une pause pour le déjeuner et plusieurs courtes pauses dans la journée. Vous n’êtes pas obligé d’être membre d’AMSAT-UK pour participer, et l’événement est gratuit, mais veuillez vous inscrire dès que possible.
Ceux qui sont inscrits seront inscrits à un certain nombre de tirages au sort gratuits qui auront lieu pendant l’événement.
Parmi les nombreuses conférences et manifestations provisoirement prévues au cours de la journée sont:

  • 1100 BST (1000 GMT) Ouverture officielle par Martin Sweeting G3YJO
  • 1105-1125 Radio amateur sur la Station spatiale internationale (ARISS) Mise à jour par Ciaran Morgan M0XTD
  • 1135-1200 Décodage du vaisseau spatial Mars – Bits et pièces que vous pouvez apprendre de la télémétrie de vaisseau spatial par Daniel Estévez EA4GPZ
  • 1210-1230 Constellation de satellites à transpondeur Tevel FM par David Greenberg 4X1DG
  • 1240-1300 LUNART – Un projet de transpondeur radio amateur lunaire par Peter Gülzow DB2OS
  • 1400-1420 FUNcube ensuite, pour aller audacieusement… créer une plate-forme ouverte dans l’espace par Phil Ashby M6IPX
  • 1430-1450 QO-100 Démonstration par Mike Willis G0MJW
  • 1500-1520 Préparation de l’antenne 32 m de Goonhilly pour soutenir les missions de l’ESA par Matt Cosby Directeur de l’ingénierie spatiale à Goonhilly Earth Station Ltd
  • 1530-1550 AMSAT North America Engineering Update par Jerry Buxton N0JY
  • 1600-1620 Démonstration LEO Sat par Drew Glasbrenner KO4MA

Veuillez vous inscrire en ligne ICI
Colloque AMSAT-UK page ICI
AMSAT-UK   ICI

Info de la Source Publié dans ANRPFD * ICI

L’article Inscrivez-vous maintenant au colloque satellite est apparu en premier sur UFRC.

Kategorien: fr

Émissions de télévision à balayage lent

UFRC - vor 6 Stunden 50 Minuten

Émissions de télévision à balayage lent à partir de l’ISS prévues

Émissions de télévision à balayage lent à partir de l’ISS prévues

Un événement expérimental de télévision à balayage lent (SSTV) MAI-75 de l’Institut de l’aviation de Moscou est prévu pour le mercredi 30 septembre 2020 de 13 h 05 UTC à 18 h 45 UTC et le jeudi 1er octobre de 12 h 30 UTC à 17 h 45 UTC.Les signaux SSTV seront transmis sur 145,800 MHz, plus / moins le décalage Doppler.
Le mode attendu sera PD 120 et l’indicatif d’appel sera RS0ISS.
Les images reçues de qualité raisonnable peuvent être publiées sur la galerie ARISS SSTV ICI

Info de la Source Publié dans ANRPFD * ICI

L’article Émissions de télévision à balayage lent est apparu en premier sur UFRC.

Kategorien: fr
Inhalt abgleichen