ca

Convocatòria d’eleccions a l’Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT

Radioaficionats.CAT - Dij, 21/01/2021 - 23:00

El president de l’Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT, convoca eleccions a Junta Directiva, d’acord amb l’estatut i el procediment electoral previst en el RRI de l’Associació.

 • Podran presentar-se a les eleccions tots els socis numeraris que estiguin al corrent de les seves obligacions socials i en possessió de llicència de Radioaficionat, siguin majors d’edat, residents a Catalunya i tinguin una antiguitat mínima en l’associació de dos anys.
 • Les candidatures expressaran els noms i cognoms de les persones proposades per a cada càrrec a cobrir.
 • Els càrrecs a cobrir, d’acord amb l’article 14 de l’estatut son: president, un vicepresident com a mínim, secretari i tresorer.
 • Amb la candidatura es podrà acompanyar el programa electoral, que serà tramès per correu electrònic a tots els socis. Aquest programa, serà presentat en format informàtic, i ha de permetre la seva publicació sense cap intervenció.
 • Les candidatures hauran de presentar-se per escrit, tramès per correu electrònic i dirigit a la secretaria general de l’Associació. Hauran de tenir entrada a l’adreça de correu específica: eleccions21  @  urcat.cat   abans de les 24 hores del dia fixat com a termini.
 • Un cop proclamades les candidatures vàlides la JD les comunicarà per correu electrònic a tots els socis i establirà el sistema de votació.
 • En cas de presentar-se una única candidatura, aquesta serà automàticament proclamada, sense necessitat de celebrar eleccions.
 • Els terminis d’aquesta convocatòria electoral son:

Presentació de candidatures:   Fins les 24 hores del dia 5 de febrer.
Proclamació de candidatures:  Del 6 al 8 de febrer de 2021
Termini per a impugnacions:   Fins les 24 hores del dia 11 de febrer.
Campanya electoral:   Del dia 12 fins el 26 de febrer.
AGS Eleccions-Proclamació:   27 de febrer de 2021

Qualsevol incidència serà resolta per la Junta Directiva, sense perjudici del dret de recórrer els seus acords davant l’Assemblea General de Socis.

Categories: ca

Convocatòria de l’Assamblea General de Socis 2021 i Assamblea General Extraordinària.

Radioaficionats.CAT - Dij, 21/01/2021 - 22:59

El President de l’associació UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT, convoca Assemblea General Ordinària a celebrar el dia 27 de febrer de 2021, a les 11 hores, en format virtual per videoconferència, mitjançant Jitsi-Meet, i Assemblea General Extraordinària, a continuació de l’anterior, amb el següent,

ORDRE DEL DIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

 1. Informe de la Junta Directiva.
 2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’AGS de 23/05/2020.
 3. Estat de comptes 2020 i aprovació si s’escau.
 4. Pressupost per a 2021  i aprovació si s’escau.
 5. Moviment de socis. 2020-2021.
 6. Torn obert de paraules.

ORDRE DEL DIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA:

Únic: Eleccions a Junta Directiva

La Llagosta a 21 de gener de 2021

Categories: ca

Convocatòria d’eleccions a l’Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT

URCAT - Dij, 21/01/2021 - 22:36

El president de l’Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT, convoca eleccions a Junta Directiva, d’acord amb l’estatut i el procediment electoral previst en el RRI de l’Associació.

 • Podran presentar-se a les eleccions tots els socis numeraris que estiguin al corrent de les seves obligacions socials i en possessió de llicència de Radioaficionat, siguin majors d’edat, residents a Catalunya i tinguin una antiguitat mínima en l’associació de dos anys.
 • Les candidatures expressaran els noms i cognoms de les persones proposades per a cada càrrec a cobrir.
 • Els càrrecs a cobrir, d’acord amb l’article 14 de l’estatut son: president, un vicepresident com a mínim, secretari i tresorer.
 • Amb la candidatura es podrà acompanyar el programa electoral, que serà tramès per correu electrònic a tots els socis. Aquest programa, serà presentat en format informàtic, i ha de permetre la seva publicació sense cap intervenció.
 • Les candidatures hauran de presentar-se per escrit, tramès per correu electrònic i dirigit a la secretaria general de l’Associació. Hauran de tenir entrada a l’adreça de correu específica: eleccions21  @  urcat.cat   abans de les 24 hores del dia fixat com a termini.
 • Un cop proclamades les candidatures vàlides la JD les comunicarà per correu electrònic a tots els socis i establirà el sistema de votació.
 • En cas de presentar-se una única candidatura, aquesta serà automàticament proclamada, sense necessitat de celebrar eleccions.
 • Els terminis d’aquesta convocatòria electoral son:

Presentació de candidatures:   Fins les 24 hores del dia 5 de febrer.
Proclamació de candidatures:  Del 6 al 8 de febrer de 2021
Termini per a impugnacions:   Fins les 24 hores del dia 11 de febrer.
Campanya electoral:   Del dia 12 fins el 26 de febrer.
AGS Eleccions-Proclamació:   27 de febrer de 2021

Qualsevol incidència serà resolta per la Junta Directiva, sense perjudici del dret de recórrer els seus acords davant l’Assemblea General de Socis.

Categories: ca

Convocatòria de l’Assamblea General de Socis 2021 i Assamblea General Extraordinària, URCAT

URCAT - Dij, 21/01/2021 - 22:09

El President de l’associació UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT, convoca Assemblea General Ordinària a celebrar el dia 27 de febrer de 2021, a les 11 hores, en format virtual per videoconferència, mitjançant Jitsi-Meet, i Assemblea General Extraordinària, a continuació de l’anterior, amb el següent,

ORDRE DEL DIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

 1. Informe de la Junta Directiva.
 2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’AGS de 23/05/2020.
 3. Estat de comptes 2020 i aprovació si s’escau.
 4. Pressupost per a 2021  i aprovació si s’escau.
 5. Moviment de socis. 2020-2021.
 6. Torn obert de paraules.

ORDRE DEL DIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA:

Únic: Eleccions a Junta Directiva

La Llagosta a 21 de gener de 2021

Categories: ca

Cancel·lació de la Dayton Hamvention 2021

Radioaficionats.CAT - Dij, 14/01/2021 - 20:01

 

 Els organitzadors de la fira de radioaficionats més important del món, la fira Hamvention, que es celebra a Dayton ( USA ), han anunciat que cancel·la l’edició del 2021 degut al Covid.

 

Hamvention 2021 Canceled pic.twitter.com/yQ2s4BGn3g

— Dayton Hamvention® (@hamvention) January 11, 2021

 

Font: hamvention.org
͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

 

Categories: ca

Còmic i novel·la d’introducció a la radioafició

Radioaficionats.CAT - Dc, 06/01/2021 - 16:40

La Radio Society of Great Britain, RSGB, ha publicat un còmic sobre radioafició. L’objectiu és donar a conèixer l’activitat dels radioaficionats entre els joves. El còmic és en anglès i és accessible lliurement. Es pot llegir en format electrònic o imprimir.

De fet existeix un precedent en català. EA3AYV – Josep Mª. –  SK l’any 2012, va publicar l’any 1981 una novel·la per a divulgar la radioafició. Es titula “CQ,DX, crida a tohom” , ISBN 8472226743. En el seu moment l’autor va autoritzar a URCAT a divulgar-lo, ja que era soci, i se’n disposa el text sense il·lustracions en format PDF. L’original ja sols es pot trobar de segona mà. En Josep Mª participà en diversos certàmens literaris i fou finalista del premi Sant Jordi de 1987.

(text PDF sense il·lustracions)
CQ-DX-crida-a-tothom
Baixa

Font i crèdits: EA3AYV (SK), EA3BIG
͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

Categories: ca

Col·laboració URCAT a l’Altra Ràdio: Gener 2021

Radioaficionats.CAT - Dc, 06/01/2021 - 16:30

͏͏En aquest enllaç es pot escoltar la col·laboració del president de l’URCAT al programa Altra Ràdio de Ràdio 4, amb data 6 de gener de 2021.

Enllaç mp3 = Altra Ràdio  6 de gener de 2021

Entre els minuts 38:37 – 43:57

 

Font: RNE 4

͏͏ ͏͏ ͏
Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

 

Categories: ca

Nou mode Q65 a WSJT-X

Radioaficionats.CAT - Dv, 01/01/2021 - 23:06

 

L’equip de desenvolupament del software WSJT-X ha anunciat un nou mode per a la  versió 2.4.0. El mode s’anomena Q65 i està pensat per a QSOs en camins de propagació especialment difícils. Amb desplaçament Doppler superior a uns pocs Hz, aquest és el mode que ofereix millors garanties. Resulta molt efectiu en dispersió troposfèrica i ionosfèrica, rebot lunar i modes amb senyals amb oscil·lacions ràpides.

Usa 65 tons FSK amb les fortaleses del mode QRA64 encara que amb diferències notables:

 • Codi Q-ary a baixa velocitat per a la correcció d’errors FEC.
 • Missatges i seqüències idèntiques a FT4, FT8, FST4 y MSK144
 • To únic per a sincronització en freqüència i temps visible en presentacions en cascada. A diferencia de JT65, la sincronització i descodificació és efectiva fins i tot amb senyals curts com rebots de meteors.
 • Sub-modes opcionals amb seqüències de TX/RX de 15, 30, 60,120 i 300 segons.
 • Una nova tècnica de descodificació de llistes altament fiable per a missatges que contenen fragments de missatge ja copiats prèviament.

 

Els llindars de sensibilitat (SNR a 2500 Hz amb 50% de descodificació) van ser mesurats per a cada submode tot simulant canals amb soroll gaussià. La funcionalitat anomenada called a priori decoding (AP) millora la sensibilitat ens uns quants dB a mida que s’acumula la informació  del QSO.

 

T/R
Period
(s)
Symbol
Length
(s)

Tone
Spacing
(Hz)

Occupied
Bandwidth
(Hz)

Transmission
Duration
(s)

SNR
(dB)

Max AP
SNR
(dB)
150.1506.66743312.8-22.2-23.7300.3003.33321725.5-24.8-26.6600.6001.66710851.0-27.6-30.21201.3330.75049113.3-30.8-32.53003.4560.28919293.8-33.8-37.4mode bàsic: A

 

La correcció d’errors, FEC, usa un bloc de 65,15 símbols a 6 bits. Dos símbols s’extreuen del codi, donant un codi efectiu de 63,13 amb una càrrega útil de k = 13 símbols d’informació transmesos per n = 63 símbols de canal. Els símbols extrets consisteixen en un CRC a 12 bit dels 13 símbols d’informació. El CRC s’usa per a reduir la velocitat de falsa-descodificació a un valor molt baix. Una seqüència pseudo-aleatòria de 22 símbols escampada per la transmissió s’envia com a “to 0” amb l’objectiu de sincronització. El nombre total de símbols de canal és 63 + 22 = 85.

Per a cada seqüència TX/RX existeixen els submodes B,C,D,E que tenen especiat de tons diferents i amples de banda 2,4,8,16 vegades als especificats a la taula anterior.

T/R
Period
(s)
B
Spacing Width
(Hz)
C
Spacing Width
(Hz)
D
Spacing Width
(Hz)
E
Spacing Width
(Hz)
1513.33 86726.67 1733N/AN/A306.67 43313.33 86726.67 1733N/A603.33 2176.67 43313.33 86726.67 17331201.50 983.00 1956.00 39012.00 7803000.58 381.16 752.31 1504.63 301modes B, C, D, E

Alguns suggeriments de com usar-lo: 
• Q65-30A        Fast (concursos?) QSOs a 144 i 432 MHz
• Q65-30B        Fast (concursos?) EME QSOs a 1296 MHz
• Q65-60A,B    EME a 144 i 432 MHz
• Q65-60B,C    EME a 1296 MHz
• Q65E-120     paràbola tamany petit a 10 GHz

 

Els autors fan una crida a que s’usi per a trobar-ne el punts forts i febles. Recomanen enregistrar l’àudio com a fitxer .wav amb l’opció Save All i enviar-los-hi per a implementar millores. 

 

 

Font: https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/Q65_Quick_Start.pdf

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

 

Categories: ca

Pròrroga d’autoritzacions 1850-2000 kHz per a l’any 2021.

Radioaficionats.CAT - Dv, 01/01/2021 - 19:26

 

La Secretaría de Estado para el Avance Digital pertanyent al Ministerio de Economía y Empresa de l’Estat Espanyol, ha emès una resolució en que prorroga l’ús de les freqüènices 1850-2000 kHz per a participació en concursos internacionals entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

160_prorroga_2021Baixa

 ͏͏ ͏͏

Font: https://avancedigital.mineco.gob.es/espectro/radioaficionados/Paginas/radioaficionados-cb27.aspx

 ͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

 ͏͏ ͏͏

Categories: ca

Radioastronomia amateur: SpaceAusScope

Radioaficionats.CAT - Dg, 27/12/2020 - 17:09

Un grup d’australians aficionats a l’astronomia han creat un grup anomenat SpaceAusScope. Es tracta d’un projecte per a l’exploració de l’espai amb radiotelescopis de construcció casolana. El continent australià té moltes àrees despoblades el que el fa un lloc ideal sense contaminació lumínica ni radioelèctrica. La seva ubicació permet una magnífica observació de l’hemisferi sud. El projecte SpaceAusScope s’ha dividit en subgrups de persones que comparteixen informació sobre la creació de radiotelescopis i observacions realitzades. Amb una simple Raspberry PI, un dongle RTL-SDR, un preamplificador i una antena helocoidal, es pot captar la radiació dels àtoms d’hidrogen a 1420,4 MHz.

͏͏

Font: SpaceAusScope
͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏

Categories: ca

Bon Nadal i venturós 2021

Radioaficionats.CAT - Dg, 20/12/2020 - 00:02

La URCAT us desitja un Bon Nadal i un venturós 2021 ple de bons QSOs.͏͏ ͏͏ ͏͏

͏͏ ͏͏ ͏͏
Crèdits: 
URCAT

͏͏ ͏͏ ͏͏
Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.͏͏ ͏͏ ͏͏͏͏ ͏͏ ͏͏

 
Categories: ca

Bon Nadal i venturós 2021

URCAT - Ds, 19/12/2020 - 23:59

La URCAT us desitja un Bon Nadal i un venturós 2021 ple de bons QSOs.

 

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.͏͏ ͏͏ ͏͏͏͏

Categories: ca

Rigoberto Ventura, EA3DDO SK

URCAT - Ds, 19/12/2020 - 22:44

En les darreres hores ens hem assabentat que la primavera d’eguany va traspassar el nostre consoci Rigoberto Ventura i Domenech, EA3DDO. Amb 97 anys d’edat era el soci més longeu de l’URCAT, a la que es va afiliar el 1997. Tots el tenim ben present darrere el taulell de la parada de l’URCAT al Mercaham. Era un company molt col·laborador amb l’entitat i ple de bonhomia. El condol a tota la família i especialment al seu gendre EA3DML, Manel. Descansi en pau.

Categories: ca

L’Estació Espacial Internacional ISS activa en SSTV, Nadal 2020

Radioaficionats.CAT - Ds, 12/12/2020 - 21:39

Amb motiu del 20è aniversari del programa ARISS ( Amateur Radio International Space Station), l’Estació Espacial Internacional estarà activa en SSTV des del 24 de desembre (16h40 UTC) fins a 31 de desembre (18h15 UTC). Les transmissions estaran condicionades  a l’operativitat de l’estació. L’ISS emet habitualment SSTV en mode PD120 per la freqüència de 145.800 MHz. Les imatges es poden compartir a la Galeria SSTV d’ARISS.

ARISS Slow Scan TV (SSTV) event is scheduled from the International Space Station (ISS) for late December https://t.co/NiTx8FnpQs

— Iss Fan Club (@issfanclub) December 11, 2020

Font: ISS fan club
͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

Categories: ca

Novetats al registre DMR

Radioaficionats.CAT - Dm, 08/12/2020 - 23:25

 ͏͏DL5DI, Hans, ha anunciat el tancament d’un dels dos registres  mundials de DMR que prendrà efecte a partir del 18 de desembre. Les raons són principalment degut a l’obsolescència. Aquest canvi no afecta als usuaris DMR ja registrats sino a aquells que vulguin registrar-se per primera vegada. El nou registre únic és hostatjat a Canadà, RadioID.net ,  i permetrà l’autoedició del perfil d’usuari si així es desitja.

Aquest és el comunicat que ha fet en DL5DI on s’expliquen tots els detalls:

Després d’uns deu anys de servei, dues migracions dels servidors del sistema, de gairebé 80000 registres i molta feina d’un gran equip d’administració, el nostre sistema de registre register.ham-digita tancarà.

Ara mateix el sistema és antic i necessitaria molts canvis i actualitzacions. La portada web és en HTML antic, el sistema operatiu ja no té molts pegats de seguretat i des del novembre ja no es segur utilitzar-lo per emmagatzemar dades personals. Portar-lo a una nova plataforma amb una versió nova de Linux costaria molt de temps i esforç. La nova versió del sistema operatiu inclou versions actualitzades dels llenguatges d’scripts; confirmat per les experiències de col·legues, actualment han canviat moltes coses, i l’han fet incompatible; caldria ajustar i provar gairebé tots els scripts.

No vull invertir aquest temps i, en canvi, he decidit fusionar el sistema amb el segon sistema de registre DMR que tenim al món, RadioID.net al Canadà. Aquesta és la solució més fàcil i gairebé es pot fer tancant un sistema i obrint l’altre. Ja anteriorment s’havia demostrat la compatibilitat quan un dels dos sistemes estava inoperatiu durant un temps. Les dades són paral·leles en ambdós sistemes, els procediments de registre, les regles, tot és similar. Cooperem i compartim les dades bàsiques des que existeixen els sistemes.

El canvi a aquest sistema canadenc està previst per als dies 18 i 19 de desembre. register.ham-digital.org deixarà d’acceptar sol·licituds de registre el 18 de desembre. Després, treballarem en les darreres sol·licituds obertes fins a cursar-les totes.

RadioID.net començarà a acceptar nous registres el 19 de desembre, també d’Europa i Àfrica, gamma MCC 2xx i 6xx. Això no influirà en les xarxes, tothom les podrà utilitzar com abans. Els nous usuaris trobaran un nou sistema de registre, però, atès que la majoria d’ells no feien servir l’antic, no s’adonaran del canvi. Hi ha un canvi important per als usuaris existents del nostre sistema: RadioID.net permet als usuaris registrats mantenir les seves dades ells mateixos en una àrea d’auto-edició. Permet canviar gairebé tota la informació, excepte l’identificador DMR, el país i l’indicatiu.

Qui vulgui utilitzar aquestes funcions necessita un compte en aquest sistema. Normalment obtenir un compte és el mateix procediment que en el nostre sistema: proporcionar una còpia del document de llicència, etc. Per a facilitar les coses als usuaris que ja es van registrar al nostre sistema, vàrem implementar una manera que simplifica el procés. Quan inicieu la sessió a RadioID.net amb exactament la mateixa adreça de correu electrònic que vareu registrar al nostre sistema, el sistema se n’adonarà i us enviarà un correu electrònic de verificació per confirmar el compte. Amb el correu electrònic podeu iniciar sessió, establir una contrasenya i canviar la configuració personal, com ara l’adreça de correu electrònic.

Hi ha hagut alguns comentaris per a usuaris que poden tenir dubtes sobre la privadesa de les dades després de llegir-ho. No compartim les vostres adreces de correu electrònic ni cap altra dada privada. RadioID.net utilitza dades que es comparteixen públicament a la nostra àrea de descàrregues, tal com s’especifica a la nostra normativa de privadesa de dades. Són necessaris per utilitzar les xarxes DMR. Utilitzem un algoritme de xifratge segur per crear un hash únic a partir de l’adreça de correu electrònic que es pot utilitzar per al procés de verificació si els usuaris proporcionen l’adreça de correu electrònic al nou sistema. 

Els usuaris que no vulguin crear un compte a RadioID.net no han de fer res i ningú no rebrà l’adreça de correu electrònic. Els usuaris que vulguin utilitzar les funcions d’auto-edició i crear un compte a RadioID.net han d’introduir ells mateixos l’adreça de correu electrònic per verificar-los. És decisió pròpia de cadascú. El sistema utilitzarà el mateix algorisme de xifratge a l’adreça de correu electrònic que el nostre sistema i, si el resultat és el mateix hash, el compte queda aprovat. Aquest procés simplificat només funciona si utilitzeu la mateixa adreça de correu electrònic a RadioID.net que l’usat a register.ham-digital.org.

En altres casos en què pugueu tenir una adreça nova i que no s’hagi actualitzat al nostre sistema, cal que realitzeu el procés de registre complet, o ben aviat podreu contactar amb l’administrador local responsable del nostre sistema, identificar-vos de manera adequada i sol·licitar un canvi de l’adreça de correu electrònic del nostre sistema.

RadioID.net és localitzat a Canadà. Podeu trobar més informació sobre privadesa de dades amb una comparativa de normes a https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/gdpr-eu-rgpd.aspx .

Tancarem la plataforma de registre a register.ham-digital.org, però el portal d’administració seguirà viu. Els administradors locals coneguts gairebé tots van decidir continuar la seva feina a RadioID.net i rebran una presentació en els propers dies. Podran donar-vos suport com abans. La resta de funcions de ham-digital.org, com les pàgines d’estat combinades de totes les xarxes DMR, la plataforma sysop per a la configuració de repetidors públics DMR+, la part DSTAR que s’executa sota el domini ircDDB.net, els servidors APRS, es mantindran operatius. La plataforma del servidor s’actualitzarà a un sistema operatiu més recent més endavant, està previst per a principis de 2021 i pot causar una interrupció de curta durada.

Un gran agraïment a tots els administradors de tota Europa que em van donar suport en la gestió del sistema durant els darrers deu anys. Va ser un plaer treballar amb vosaltres!

Us desitjo el millor i un Bon Nadal. Cuideu-vos !

73 Hans DL5DI

 ͏͏

Font: DL5DI

͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏ ͏͏

Categories: ca

Col·laboració URCAT a l’Altra Ràdio: Desembre 2020

Radioaficionats.CAT - Dij, 03/12/2020 - 14:55

͏͏En aquest enllaç es pot escoltar la col·laboració del president de l’URCAT al programa Altra Ràdio de Ràdio 4, amb data 2 de desembre de 2020.

Enllaç mp3 = Altra Ràdio  2 de desembre de 2020

Entre els minuts 39:00 – 43:50

Font: RNE 4

͏͏ ͏͏ ͏͏
Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

Categories: ca

El radiotelescopi d’Aceribo s’esfondra

Radioaficionats.CAT - Dij, 03/12/2020 - 14:30

 

Finalment el passat 1 de desembre, el radiotelescopi d’Arecibo es va esfondrar. Els tensors d’acer no varen resistir els danys que ja s’havien produït en dates anteriors. No es va ser a temps d’un desmantellament controlat. El fi d’una infraestructura mítica o fins i tot s’hi ha rodat pel·lícules tan conegudes com Contact.

 

Ángel Vázquez explains the collapse of the Arecibo Observatory @SaveTheAO. 1/2 pic.twitter.com/7VCZNCFsA4

— Wilbert Andrés Ruperto (@ruperto1023) December 1, 2020

 

 

Fonts: diverses
͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏ ͏͏

Categories: ca

Primera gran ejecció de massa coronal del cicle solar 25.

Radioaficionats.CAT - Dll, 30/11/2020 - 03:27

 

El passat 29 de novembre es produí la primera gran ejecció de massa solar corresponent al cicle solar 25. Va ser classificada com a M4.4 . Donat que no es va orientar directament a la terra, NO es preveu que l’arribada de partícules solars pugui crear greus problemes. Són bones notícies que poden indicar que l’activitat solar va en augment i les condicions de propagació poden millorar.
͏͏ ͏͏

Another look at the coronal mass ejection launched by the M4.4 flare earlier today. These images come from SOHO which is a space craft that looks at CMEs from earth's point of view. A fast and impressive CME can be seen but as mentioned earlier, it is not directed towards Earth. pic.twitter.com/mVvOGebuon

— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) November 29, 2020

Font i crèdits: spaceweather.com
͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

Categories: ca

Estudi de propagació a 28MHz

Radioaficionats.CAT - Dg, 22/11/2020 - 02:15

La revista RADCOM de la RSGB ha publicat recentment un article sobre un projecte d’estudi de la propagació a la banda de 28MHz. L’objectiu és estudiar els modes de propagació en distancies en el marge d’entre 150 – 800 Km.

Prenent com a exemple QSOs de PSKReporter en mode FT8, els senyals més enllà dels 1000 Km s’expliquen fàcilment per propagació d’Esporàdica-E. A mesura que la distància del salt s’escurça, és més difícil el rebot de senyals a la capa E. També es pot donar propagació troposfèrica, encara que en menys intensitat que a VHF. Per sota 150Km s’explica com a propagació per ona superficial directa.

La qüestió és amb els senyals  d’entre més o menys 150 a 800 Km que es poden veure sovint a PSKReporter. En horari diürn semblen salts massa propers per a Esporàdica-E i massa llunyans per a propagació troposfèrica. Podrien ésser deguts a dispersió meteòrica?  Retro-dispersió en Esporàdica-E? Rebots en avions? 

L’estudi de la RSGB vol investigar-ho. Han esperat els mesos d’hivern on l’Esporàdica-E és quasi inexistent i criden a col·laborar pujant els logs de contactes d’estacions del Regne Unit, en FT8 a la banda de 10 metres, per a contactes de més de 150 Km. Es demana anotar la data, hora, senyal rebut SNR, localització de les dues estacions així com informació sobre l’antena. Steve Nichols, G0KYA, investigarà el comportament i compararà amb dades meteorològiques que intervenen en la propagació troposfèrica.

Font: https://ei7gl.blogspot.com/2020/11/rsgb-psc-28-mhz-propagation-study-nov.html
͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏ ͏͏

Categories: ca

L’observatori d’Arecibo serà desmantellat.

Radioaficionats.CAT - Ds, 21/11/2020 - 01:47

 

El mundialment famós observatori d’Arecibo serà finalment desmantellat. Així ho va anunciar  el passat 19 de novembre la National Science Foundation NSF, principal organisme aportador de fons econòmics, després que el radiotelescopi sofrís greus desperfectes en trencar-se un tensor auxiliar d’acer el passat 10 d’agost i un segon tensor principal el 6 de novembre.

Els experts han determinat que els tensors, tant els originals com el auxiliars instal·lats a la dècada dels 90, han envellit per l’esforç de càrrega, huracans, terratrèmols, corrosió, etc, i no poden suportar el pes de l’estructura de 900 tones, que en qualsevol moment podria estavellar-se sobre el reflector parabòlic de 305 metres de diàmetre. La reparació posaria en risc la vida dels operaris i no hi hauria garanties d’estabilitat de l’estructura  en el mitjà i llarg termini.

A part del disc de 305 metres, l’estructura principal amb instrumentació pesa 900 tones i està penjant a uns 137 metres d’alçada, subjectada per tensors d’acer  de més de 7cm ancorats a tres torres de grans dimensions. Així que la NSF ha pres la decisió de desmantellar-lo en una demolició controlada, després de 57 anys d’activitat.  Una terrible pèrdua.

 

Font: NSF
͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏ ͏͏

Categories: ca
Contingut sindicat