ca

MERCAHAM 2020 suspès

Radioaficionats.CAT - Dm, 07/04/2020 - 12:51

Informa: Ràdio Club del Vallès – EA3RCH

L’ajuntament de Cerdanyola del Vallès a través de l’alcaldia i la direcció del PEM Guiera, comuniquen que totes les activitats col.lectives de la nostra població queden anul.lades fins que estigui controlada la pandèmia del COVID19.

Per aquest motiu la 26a edició de mercaHAM Ràdio, queda anul.lada fins a la propera edició. MercaHAM de l’any 2021, tindrá lloc el día 12 de juny de 2021, tal i com estava previst en aquesta última, en un sol dia.

Seguirem a la mateixa ubicació i amb la mateixa voluntat que aquests darrers anys.
Merca HAM, des de 1993, és la fira degana de la Radioafició Espanyola.

 

Font: http://ea3rch.org/images/noticias/anulacio_mH_cat.jpeg

 

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

Categories: ca

Autorització temporal de “segon operador” durant el confinament COVID19

Radioaficionats.CAT - Dv, 03/04/2020 - 22:20

La Secretaría de Estado para el Avance Digital pertanyent al Ministerio de Economía y Empresa de l’Estat Espanyol, ha emès una resolució en que s’autoritza temporalment i sota unes determinades condicions, la utilització d’estacions de radioaficionats a persones sense autorització. Es tracta de persones que viuen en un mateix domicili de confinament, allò que popularment s’ha anomenat “segon operador”.

L’autorització serà vigent mentre es mantingui l’estat d’alarma decretat pel govern de l’estat espanyol amb motiu de la pandèmia del COVID19, i que obliga al confinament de la població. La persona que en faci ús, haurà d’estar sota la supervisió directa i presencial del radioaficionat autoritzat, qui en serà responsable i en farà el seguiment per a que es compleixi la reglamentació d’us de domini públic radioelèctric. La potència no pot superar el 40% del valor màxim autoritzar ca cada banda amb un límit màxim de 100 Watt. En cas d’interferència a altres serveis, cal aturar immediatament les emissions.

En els darrers dies ja s’ha pogut escoltar emissions de “segons operadors”, principalment fills/filles dels titulars. Un exemple es el net echolink de les conferències RADIOCAT i CATALANA, que amb motiu del confinament ha passat a periodicitat diària a les 20h i on la participació ha augmentat espectacularment.

Font:  https://avancedigital.gob.es/espectro/radioaficionados/autorizaciones/Documents/resolucion-autorizacion-radioficionados-estado-alarma.pdf

͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

Categories: ca

HFLINK BULLETIN: “PANDEMIC HF NET” EUROPE

Radioaficionats.CAT - Dg, 15/03/2020 - 22:36

Informa Bonnie Crystal KQ6XA, HFLINK Coordinator /

Una nova xarxa gratuïta i oberta per a les comunicacions a Europa i Orient Mitjà, regionals i NVIS.
Obert a tots els operadors de ràdio del Servei de ràdio aficionats; també la interoperabilitat amb organitzacions governamentals o no governamentals.

FINALITAT: suport i preparació pel recolzament de les comunicacions d’emergència en HF.

COPERACIÓ DE LA ZONA: Europa, Orient Mitjà, Atlàntic, Mediterrani.

DATES: del 10 de març del 2020 al 01 de maig del 2020.

HORA: Tots els dies a les 14:00 hora local i a les 20:00 hora local.
(És l’hora local a la ubicació de l’estació) (durada: 15 minuts)

MODALITATS: veu i / o ALE SSB (missatges de text AMD, altres modes segons calgui)

FREQUÈNCIES PRIMÀRIES:
10145,5 kHz USB {canal 10DALE} AMD de text (ALE Netcall: HFN)
7185,0 kHz USB {canal 07EALE} SSB de veu i AMD de text (ALE Netcall: HFL)
5354,5 kHz USB {canal 05CALE} SSB de veu i AMD de text (ALE Netcall: HFL)
3791.0 kHz USB {canal 03HALE} Veu SSB i AMD de text (ALE Netcall: HFL)

NOTA: totes les freqüències són USB Sideband de banda superior.

CONTROL NET: No hi ha cap estació de control net (cada estació és una estació de control neta).

PROCEDIMENT RECOMANAT:
Xarxa informal, si us plau siguis cortesana.
Comença la xarxa escoltant.
Si la freqüència és clara, transmeti una ALE SOUND i una ALE NET CALL a cadascun dels 4 canals.
Utilitzeu transmissions curtes.
En veu o text, identifiqueu-lo sovint amb la senyal de trucada de la vostra emissora.
En veu o text: “CQ PANDEMIC HF NET”.
Utilitzeu la sala de xerrada hflink.net i el mapa per coordinar-vos:
http://hflink.net
Enllaça i QSO amb el màxim d’estacions possibles durant aproximadament 15 minuts.
Un cop finalitzada la roda, escanegeu i escanegeu canals normalment.

Missatge Original

A new free and open net for Europe and Middle East, regional and NVIS communications.
Open to all radio operators in the Amateur Radio Service; also interoperability with Governmental or Non-Governmental Organizations.

PURPOSE: Backup HF communications support and preparation.

AREA COVERAGE: Europe, MiddleEast, Atlantic, Mediterranean.

DATES: 10 March 2020 to 01 May 2020.

TIME: Every day at 2:00 PM local time and 8:00 PM local time.
(This is local time at your station location) (duration: 15 minutes)

MODES: SSB voice and/or ALE (AMD texting, other modes as needed)

PRIMARY FREQUENCIES:
10145.5 kHz USB {channel 10DALE} Texting AMD (ALE Netcall: HFN)
7185.0 kHz USB {channel 07EALE} Voice SSB and Texting AMD (ALE Netcall: HFL)
5354.5 kHz USB {channel 05CALE} Voice SSB and Texting AMD (ALE Netcall: HFL)
3791.0 kHz USB {channel 03HALE} Voice SSB and Texting AMD (ALE Netcall: HFL)

NOTE: all frequencies are Upper Sideband USB.

NET CONTROL: There is no Net Control Station (every station is a net control station).

RECOMMENDED PROCEDURE:
Informal net, please be courteous.
Start the net by listening.
If frequency is clear, transmit an ALE SOUND and ALE NET CALL on each of the 4 channels.
Use short transmissions.
On voice or text, identify often with your station callsign.
On voice or text: “CQ PANDEMIC HF NET”.
Use the hflink.net chat room and map to coordinate:
http://hflink.net
Link and QSO with as many stations as possible for approximately 15 minutes.
After net is completed, scan and sound channels normally.


Font:  Bonnie Crystal KQ6XA

͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

Categories: ca

Ajornament AGS i cancel·lació de calendari d’obertura

URCAT - Dij, 12/03/2020 - 21:30

Benvolguts/des,

Ateses les mesures i recomanacions que estan prenent les Institucions públiques, en relació a la mobilitat de les persones i actes en espais tancats a causa del COVID-19; i molt especialment pel que fa a les dues properes setmanes en les que és preveu el pic més alt de la pandèmia, la Junta Directiva d’URCAT ha acordat:

– Ajornar la celebració de l’A.G.S. convocada pel dissabte dia 21 de març fins a que les circumstàncies actuals millorin.

– Oportunament ja es comunicarà a tots els socis la nova data.

Addicionalment degut a les restriccions d’accés a edificis municipals decretades per l’Ajuntament de La Llagosta, el calendari d’obertura de la seu, queda cancel·lat fins a nou avís.

Dins les circumstàncies d’excepcionalitat que vivim, encoratgem a fer molta ràdio des del QTH.

Font: URCAT

Categories: ca

Convocatòria de l’Assamblea General de Socis 2020, URCAT

URCAT - Dg, 08/03/2020 - 19:45

 

El President de l’associació UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT, convoca Assemblea General Ordinària a celebrar el dia 21 de març de 2020, a les 11 hores, a la seu social, carrer Mercat, 2 de La Llagosta.

ORDRE DEL DIA:
1r. Informe de la Junta Directiva.
2n. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’AGS de 30/03/2019.
3r. Estat de comptes 2019 i aprovació si s’escau.
4t. Pressupost per a 2020, i aprovació si s’escau.
5é. Moviment de socis. 2018/2020
6é. Activitats previstes. 2020
7é. Torn obert de paraules.

Et demanem que facis el possible per tal d’assistir-hi personalment, però si preveus que no podràs, et demanem que hi participis atorgant la teva representació a qualsevol altre soci o membre de la junta directiva, per mitjà de la butlleta annexa que pots trametre per correu electrònic.

La Llagosta a 1 de març de 2020

Categories: ca

Manteniment de la torre

URCAT - Dg, 08/03/2020 - 19:39

 
Dissabte 7 de març de 2020 un grup de socis de l’URCAT varen fer tasques de manteniment a la torre de l’estació. Es varen canviar els tres vents de la part inferior, es varen posar dos braços, es va instal·lar una Diamond X300 i es va elevar la End-Fed (versió llarga). La tarda va acabar amb un berenar de germanor amb coca i vi ranci. En properes jornades caldrà canviar els vents del nivell mig i superior així com pintar la torre.
 

Tarda de manteniment. Moltes gràcies a EA3GKP. pic.twitter.com/ZgTLeRTcVs

— Jaume
Categories: ca

Dij, 01/01/1970 - 01:00
Contingut sindicat