nl

Propagatie verwachting november-december

VRZA - Dij, 25/11/2021 - 15:49

Categories: nl

Special stations in de CQ WW CW Contest komend weekend.

VRZA - Dm, 23/11/2021 - 22:40

Komend weekend 27-28 november 2021 van zaterdagmorgen 0000 GMT tot en met zondagavond 2359 uur is het weer tijd voor de CQ WW CW Contest. Zie ook op https://www.cqww.com/

Net als de SSB contest vorige maand is dit één van de contesten met de meeste deelnemers wereldwijd. Is er een lijst met wat te verwachten zodat we kunnen uitkijken naar een bepaalde DXCC entiteit? Ja die is er. Kijk op: https://www.ng3k.com/misc/cqc2021.html

Wat te denken van DXCC’s zoals Antigua & Barbuda, Aruba, Bahama’s, Bermuda, Bonaire, Cayman Eilanden, Comoros, Hawaii, Honduras, Martinique, Mauritius, Panama, St. Kitts & Nevis enz. enz.

Laat het buiten maar (nat) sneeuwen, we zetten binnen de kachel en de set in de shack lekker aan!

Geen liefhebber van contesten? Dan is er zeker reden om eens op 5, 12, 17 en 30 meter te kijken, in SSB, digitale modes te proberen of andere activiteiten te ontplooien bijvoorbeeld op 2 of 70.

73, Jaap Verheul PA3DTR

Categories: nl

De CQ-PA van november staat voor U online!

VRZA - Ds, 20/11/2021 - 11:43
De VRZA bestaat 23 november a.s. 70 jaar.

De mogelijkheid om haar te feliciteren heeft u zondag 21 november van 13.00 uur tot 16.00 uur lokale tijd 2 meter SSB en FM en op 80 meter tussen 3.650 en 3.750 kHz..

Ook is de redactie nog steeds op zoek naar artikelen over de radiohobby of  zelfbouwproject dat U wilt delen met uw mede amateurs,  stuur deze eens naar de redactie.
Bij plaatsing van uw bijdrage bestaat de mogelijkheid om een van de boeken van PA4TON te bemachtigen. Check voor de voorwaarden de CQ-PA van juli/augustus in het stukje van de voorzitter.
Voor de voorpagina van CQ-PA zoeken wij ook foto’s dat mag van uw home made project, eindtrap, antenne installatie, velddag of contest zijn..

Maak van de CQ-PA weer een blad van, voor en door amateurs.
Wij kunnen niet zonder U.  Klik op de voorpagina om de CQ-PA te downloaden.

 

Categories: nl

RADIO TECHNIEK NET (RTN)

VRZA - Dm, 16/11/2021 - 12:51

RADIO TECHNIEK NET (RTN)

Reminder:

Iedere zaterdagmiddag vindt van 15:30u tot 16:30u  een Radio Techniek net plaats als eerbetoon aan wijlen Dick Rollema, PA0SE die destijds wekelijks samen met PA0SU een “Technoronde”  organiseerde, een vragenuurtje waarbij Dick gebruik maakte van zijn ter zake grote kennis die hij putte uit de vele buitenlandse tijdschriften die hij q.q. las voor zijn Electron- werk.

Het net wordt op dit moment geleid door 2 moderatoren: Dick Harms,PA2DW en Christiaan Roselaar, PA3FUN zij waken over het technisch karakter en geven leiding aan het net. Er wordt gewerkt aan een systeem met 4 moderatoren, waardoor een wekelijkse activiteit wordt verzekerd.

Samenvattend:

Iedere zaterdagmiddag van 15:30u tot 16:30u.
Frequentie: 3773kHz.

Heb je een technische vraag op radiogebied of denk je dat je iets kunt bijdragen op radio technisch gebied meld je als deelnemer. Het is een aanrader.

Gerrit-Jan, PA0GJH.

Categories: nl

37e Friese 11 stedencontest

VRZA - Dv, 12/11/2021 - 13:44

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 37e Friese 11 stedencontest.

Ook dit jaar zullen velen zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. De datum van deze contest is zondag 21 november 2021.

Vorig jaar ging het al beter op de 2 meterband door het gebruik van richt antennes, zodat we dit ook nu weer aanbevelen. Een (laag opgestelde) verticale rondstraler heeft meestal niet voldoende bereik voor een groot deel van Nederland. Met 2 meterband richtantennes zal de contest positief beïnvloed worden. Vorig jaar was de belangstelling flink toegenomen. We hopen elkaar ook nu weer aan te treffen.  Aan het enthousiasme zal het niet liggen, dat is ieder jaar geweldig en daar is de organisatie heel erg blij mee.

In het reglement staat de wedstrijd omschreven, lees deze nog eens goed door. Heb je vragen? Mail gerust met de organisatie maar lees ook eerst de FAQ’s op de site www.pi4lwd.nl.

Contact en overleg voor de bezetting van steden via pe1cda@veron.nl a.u.b.

Namens de organisatie een goede contest gewenst!

Tom PA2IP en Peter PE1CDA.

 

REGLEMENT 37e FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2021

Periode:            Zondag 21 november 2021,  11.00 – 14.00 uur  lokale tijd.

Banden:            80 m (contestdeel) en 2m band.     Mode: SSB en FM
Secties:

 • 2 m stations buiten R-14, 2 m stations in R-14,
 • 80 m stations buiten R-14, 80 m stations in R-14.
 • Alle secties single band –  single transmitter.
 • (evt. multi-operator, maar 1 zender per band)

 

Uitwisselen:                           Call,  Rapport + regionummer en QTH.
Punten:                                   Stations in de eigen regio : 1 punt.
Stations buiten eigen regio:   5 punten.
Buitenlandse stations:             2 punten.

Ieder station mag per band maar eenmaal gewerkt worden en verbindingen via omzetters e.d. zijn niet geldig.
Operators/medewerkers van een station mogen tijdens de contest alleen onder de call v/h betreffende station werken.

Multiplier:        Elke gewerkte Friese stad en de klunplaats.

Steden: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Staveren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum Klunplaats: Bartlehiem.

Score:                Het totaal aantal punten maal de behaalde multipliers.
(elke stad/klunplaats telt als multiplier maar één maal, maximaal dus 12)

Logs:Voor iedere band een APART log met daarin: Tijd, call, ontv. + geg. rapport + regionummer, QTH en punten.
De logs moeten voor iedere band ook een aparte score  berekening bevatten.
De logs moeten voor 5 december 2021 binnen zijn.
E-mail:               pa2ip(at)amsat.org
Per post kan ook:  Friese Elfsteden Contest, Buorren 91,  9081 AP  Lekkum.

Waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.
Binnengekomen logs worden vermeld op: www.pi4lwd.nl onder “11st.contest”
Coördinatie bezetting v/d steden: Peter, PE1CDA, pe1cda@veron.nl

Categories: nl

Netherlands Telegraphy Club (NTC) opgericht.

VRZA - Dc, 10/11/2021 - 15:42
Netherlands Telegraphy Club (NTC)

Een nieuwe CW club in Nederland? Ja, dat klopt. Buiten de zeer bekende Benelux QRP club en de VHSC zijn er geen CW clubs in Nederland. De oprichters van NTC willen dit gat dichten. Het doel van de NTC is Nederlandse telegrafisten te verenigen om zodoende meer activiteit op de banden te generen. We willen ons laten horen in de buurlanden door samenwerking met de diverse zuster verenigingen aan te gaan en samen genieten van onze mooie hobby en mode. Uiteraard is NTC voor alle CW’ers: nieuwe, langzame, snelheidsduivels en iedereen die er tussen zit.

De NTC is ondertussen lid van “EUCW” en “International CW Councel” om onze stem te laten horen. Omdat NTC er voor alle telegrafisten wil zijn is voor een laagdrempelig lidmaatschapsbeleid besloten. Om het lidmaatschap te kunnen aanvragen hoef je maar een QSO te hebben gemaakt met 2 actieve leden. Daarna op de website het aanvraag formulier downloaden, invullen en doormailen. Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd.

Om activiteit te generen zijn er op het moment twee activiteiten en aan een derde wordt gewerkt:

 • Worked NTC Members (W-NTC-M) award.
 • De Maandelijkse QSO party.
 • Een 2e award ligt op de ontwerp tafel.

Mocht je meer willen weten, kijk even op onze site (in ontwikkeling) of stuur een mailtje naar: nettelclub@outlook.com. Je kunt natuurlijk ook direct kijken of je wellicht al NTC leden gewerkt hebt of hiermee aan de slag gaan. De ledenlijst kan op de website gevonden worden www.qsl.net/ntc. Natuurlijk ben je ook zonder NTC lidmaatschap welkom om aan de activiteiten mee te doen. We komen je graag tegen op de band.

Namens de NTC oprichters,

PA7RA, PG4I & PA3HEN

 

Categories: nl

Propagatie verwachting november 2021

VRZA - Dm, 09/11/2021 - 12:32

Categories: nl

De Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2022.

VRZA - Dll, 08/11/2021 - 22:22

Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2022

In de onlangs verschenen Staatscourant nummer 45605 van 4 november 2021, worden de vergoedingen voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom voor 2022 bekend gemaakt. Om jullie het volledig uitpluizen van deze Staatscourant en de bijlagen te besparen, geven we hieronder een samenvatting van de punten die belangrijk zijn voor ons, als radiozendamateurs.

Allereerst de kosten voor onze registratie. Deze worden verhoogd van 44 euro in 2021 naar 46 euro.

Ook de tarieven voor relaisstations stijgen. In 2022 betaal je 212 euro voor een vergunning die 3 jaar geldig is. In 2021 was dat 201 euro. Bovendien betaalt de vergunninghouder jaarlijks zogenaamde toezichtkosten. Deze kosten zijn voor 2022 vastgesteld op 83 euro per vergunning. Een verhoging van 4 euro ten opzichte van 2021.

In 2021 werden er ook toezichtkosten in rekening gebracht voor een vergunning voor een bakenzender. Het AT heeft bij nadere beschouwing dit niet realistisch gevonden en dus hoeven vergunninghouders van bakenzenders met ingang van 2022 geen toezichtkosten meer te betalen. Voor de vergunning zelf moet voor drie jaar voor een bakenzender in 2022 117 euro betaald worden.

Natuurlijk is het mooi dat het AT aan vergunninghouders van bakenzenders geen toezichtkosten meer in rekening gaat brengen, maar de toezichtkosten blijven natuurlijk wel een onderwerp van discussie in het Amateur Overleg. De verenigingen willen graag inzage hebben uit welke componenten de toezichtkosten precies bestaan en dan samen met het AT bekijken of deze naar beneden bijgesteld kunnen worden. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als de toezichtkosten niet meer aan de vergunninghouders in rekening gebracht worden, maar betaald gaan worden vanuit de algemene middelen.

De kosten voor deelname aan een radiozendexamen (zowel N als F) worden met 1 euro verhoogd en gaan in 2022 72 euro bedragen.

73, Ron PB0ANL,

Voorzitter Commissie Machtigingszaken

Hierbij de link naar de Staatscourant

Categories: nl

2021: 326 geslaagde kandidaten bij de Stichting Radio Examens

VRZA - Dll, 08/11/2021 - 12:40

Op 3 november werden de laatste radio-examens van 2021 gehouden. Daarbij wisten 7 kandidaten te slagen voor het F-examen (36,8%) en 24 voor het N-examen (70,6%).

Nu het laatste examen van dit jaar achter de rug is, kan ook de balans over 2021 worden opgemaakt.

Henk Vrolijk, secretaris van de SRE laat weten:

“Dit jaar heeft de SRE negen maal een examen georganiseerd. Daarbij mochten we op de verschillende locaties (Nieuwegein, Leeuwarden en Veldhoven) in totaal 440 kandidaten ontvangen: 159 voor het afleggen van het F-examen en 281 voor het N-examen. Ook werd er viermaal een bijzonder examen afgenomen, driemaal N en eenmaal F. Het slagingspercentage bij de N-kandidaten lag dit jaar op 80,4% (229 geslaagden). Bij het F-examen lag dit op 61,0% (97 geslaagden)”

Ook in 2022 wordt de organisatie van radio-examens weer verzorgd door de Stichting Radio Examens. Op de website van de SRE staan de al bekende examendata in 2022 vermeld. Het eerstvolgende examen is op 19 januari 2022 in Nijkerk (GLD). Het N-examen op 19 januari is al volgeboekt, bij het F-examen is nog plaats.

73, Henk Vrolijk PA0HPV, secretaris Stichting Radio Examens

Categories: nl

Special stations in de CQ WW SSB Contest komend weekend.

VRZA - Dm, 26/10/2021 - 09:04

 

 

Special stations in de CQ WW SSB Contest komend weekend.

Komend weekend 30 oktober 2021 van zaterdagmorgen 0000 GMT tot en met zondagavond 2359 uur is het weer tijd voor de CQ WW SSB Contest. Zie ook op https://www.cqww.com/

Dit is zo’n beetje de contest met de meeste deelnemers wereldwijd. Vandaag hoorde ik al stations opbouwen en testen vanaf bijvoorbeeld CT9, Madeira Island (call komend weekend: CQ3W). Is er een lijst met wat te verwachten zodat we kunnen uitkijken naar een bepaalde DXCC entiteit? Ja die is er. Kijk op: https://www.ng3k.com/misc/cqs2021.html

Geen liefhebber van contesten? Dan is er zeker reden om eens op 12, 17 en 30 meter te kijken of de seinsleutel (en de vaardigheden) op te poetsen, digitale modes te proberen of andere activiteiten te ontplooien.

73, Jaap Verheul PA3DTR

Categories: nl

Vernieuwing “MijnVRZA”omgeving.

VRZA - Dll, 25/10/2021 - 19:53

Geacht VRZA-lid,

Binnenkort zal VRZA IT beheer een vernieuwde “MijnVRZA” omgeving introduceren. Met deze nieuwe omgeving hopen we een aantal technische en praktische verbeteringen voor zowel u, als voor ons IT beheer, door te voeren.

Een van deze verbeteringen is het kunnen gebruiken van een (web)mailbox achter uw @vrza.nl alias. U kunt ervoor kiezen om alle e-mail gericht aan uw @vrza.nl adres in deze mailbox te laten bezorgen, of zoals u gewend bent alles door te laten sturen naar uw eigen e-mailadres.

Leden die hun @vrza.nl adres ook gebruiken om e-mail te versturen, zullen waarschijnlijk gemerkt hebben dat deze vaak in de spamfolders terecht komt. Doordat u ook gebruik kunt gaan maken van de (volgens internet richtlijnen vertrouwde) VRZA mailserver voor het verzenden van mail via uw @vrza.nl adres, kan de kans dat deze in spamfolders verdwijnt flink worden verkleind. Helaas kunnen er nooit garanties op aflevering van e-mail worden bereikt, aangezien de ontvangende systemen niet door ons worden beheerd en deze alsnog andere criteria voor het bepalen van spam kunnen hanteren.

Daarnaast hopen we dat het voor u als lid nog eenvoudiger wordt om via Mijn VRZA uw gegevens up to date te brengen en te houden.

Wanneer de definitieve datum is vastgesteld zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Bij de overgang naar het nieuwe systeem krijgt u mogelijk eenmalig één of meer geautomatiseerde mailtjes waarover wij u verder zullen informeren.

Namens VRZA IT-beheer, 73,

Floris Wijnnobel PA1FW

Vicevoorzitter VRZA

 “Pas op voor phishing: Voordat wij de geautomatiseerde mails gaan versturen zal er eerst nog een aankondiging plaatsvinden met de geplande datum voor het live gaan van de nieuwe omgeving. Controleer dat de mails die u ontvangt daadwerkelijk afkomstig zijn vanaf @vrza.nl én dat eventuele links in de mail naar vrza.nl verwijzen inclusief een geldig SSL certificaat. Gebruik altijd een uniek wachtwoord.” 

Categories: nl

Propagatie verwachting oktober – november!

VRZA - Dll, 25/10/2021 - 19:13

Categories: nl

VRZA QSO Party 2021

VRZA - Ds, 23/10/2021 - 14:23
VRZA QSO Party 2021
70 jaar VRZA

Dit jaar houden we de 31e editie van de VRZA QSO-party ter gelegenheid van de verjaardag van de Vereniging voor Radio Zend Amateurs. In 1951 is zij opgericht en daarom vieren we dit keer  alweer de 70e verjaardag.
Zoals de afgelopen jaren zullen we elkaar weer in november in de ether ontmoeten. We houden de QSO party altijd op de zondag het dichts bij de oprichtingsdatum, dit jaar op zondag 21 november van 13.00 uur tot 16.00 uur lokale tijd.
Deze QSO party zal in het teken staan van een gezellige bijeenkomst via de radio, waarbij zoveel mogelijk VRZA afdelingsstations in de lucht zullen zijn en waarbij we elkaar weer eens kunnen spreken nadat we dat zo, vanwege alle afgelaste activiteiten, gemist hebben. De ideale kans dus om lekker bij te kletsen.

zondag 21 november van 13.00 uur tot 16.00 uur lokale tijd
2 meter SSB en FM
80 meter tussen 3.650 en 3.750 kHz

Het is GEEN contest, dus u behoeft ook geen volgnummers uit te wisselen. Wel kunt u dezedag het bijzonder mooie DIVISIONAL AWARD in de wacht slepen met de vermelding  “31e VRZA QSO party 2021 “
Om dit award te behalen wijken we iets af van de normale regels, juist omdat het in een dag te behalen is. Voor het aanvragen van het award dient u op HF 8 of op VHF 4 PI4 afdelingsstations van de VRZA gewerkt te hebben. De afdelingsstations van de VRZA in 2021 zijn :

• Helderland PI4ADH
• Oost-Brabant PI4EHV
• ‘t Gooi PI4VGZ
• Achterhoek PI4AVG
• Flevoland PI4FLD
• Groningen PI4GN
• Drenthe PI4VDR
• Amsterdam PI4ASD
• Eemland PI4RCB
• Haaglanden PI4DHG • Kagerland PI4KGL
• Noord-Limburg PI4VNL
• Zuid-Limburg PI4ZLB
• Twente PI4TWN
• IJsselmond PI4YSM
• Zuid Veluwe PI4EDE
• Zuid-West Nederland PI4ZWN
• PI4VRZ/A
• PI4CQP/A

 

Voor het aanvragen van het award kunt u alle gegevens vinden op de website van onze vereniging: https://www.vrza.nl/wp/certificaten/#divcert
Clubstations, individuele zendamateurs en luisteramateurs kunnen hun log binnen 4 weken insturen naar contestmanager@vrza.nl.

70 jaar VRZA, dat vieren we met taart.

Afdelingen die besluiten om actief mee te doen aan deze QSO party kunnen dit voor 7 november bij de contestmanager melden. Het bestuur zal dan zorgen dat er een heerlijke taart bezorgd wordt om samen met de operators en de gasten van te genieten.
Om de taart te bezorgen hebben we een huisadres nodig van één van de afdelingsleden die op zaterdagochtend 20 november thuis is om de taart in ontvangst te nemen. Geef naam en adres bij de aanmelding door. Spreek dit goed af met die persoon zodat de bezorger niet voor een gesloten deur staat.
Helaas hebben we één keer meegemaakt dat de chauffeur van de bezorgdienst een noodstop moest maken. Alle nog aanwezige taarten lagen hierdoor in de prak en konden niet meer bezorgd worden. Met dit soort calamiteiten kunnen we helaas geen rekening houden. Maar mocht er zo iets gebeuren, hebt u zelf nog tijd om voor zondagmiddag iets te regelen.
We hopen dit heugelijke feit samen met onze, ruim 1200 leden te kunnen vieren.

73 Karin Mijnders PA2KM
contestmanager@vrza.nl

Categories: nl

De CQ-PA van oktober staat online!

VRZA - Ds, 23/10/2021 - 10:30

De redactie is nog steeds op zoek naar artikelen over de radiohobby of  zelfbouwproject dat U wilt delen met uw mede amateurs,  stuur deze eens naar de redactie.
Bij plaatsing van uw bijdrage bestaat de mogelijkheid om een van de boeken van PA4TON te bemachtigen. Check voor de voorwaarden de CQ-PA van juli/augustus in het stukje van de voorzitter.
Voor de voorpagina van CQ-PA zoeken wij ook foto’s dat mag van uw home made project, eindtrap, antenne installatie, velddag of contest zijn..

Maak van de CQ-PA weer een blad van, voor en door amateurs.
Wij kunnen niet zonder U.  Klik op de voorpagina om de CQ-PA te downloaden.

 

Categories: nl

SAQ Grimeton UN-Day Transmission on October 24th, 2021.

VRZA - Dv, 01/10/2021 - 16:23

SAQ Grimeton UN-Day Transmission on October 24th, 2021.

On United Nations Day, Sunday October 24th, 2021, the unique and historical Alexanderson alternator in Grimeton Sweden, with call sign SAQ, is scheduled to send out a message to the whole world on 17.2 kHz CW.

Program and Transmission Schedule:
15:30 CET (13:30 UTC: Information about World Heritage Grimeton for visitors at the Visitor’s Center
16:00 CET (14:00 UTC): Transmitter Hall visit for visitors.

Transmission & YouTube Live stream:
16:25 CET (14:25 UTC): Live stream begins.
16:30 CET (14:30 UTC): Startup and tuning of the Alexanderson Alternator SAQ.
17:00 CET (15:00 UTC): Transmission of a message from SAQ.

YouTube Live Stream:
17:20 (15:20 UTC): Live music concert from the transmitter hall. More details to follow on our website.

We are proud to announce that this year’s message has been composed by the Swedish human rights lawyer and sustainability expert Ms. Parul Sharma.Test Transmissions
We are planning to carry our some test transmission on October 22nd, approximatley between 13:00 CET (11:00 UTC) and 16:00 CET (14:00 UTC). SAQ will be on air shorter periods of time during this interval, when we will be carrying out some tests and measurements. Your comments are welcome to info@alexander.n.se.

Live Video from World Heritage Grimeton Radio Station
The event can be seen live on our YouTube Channel or by clicking on the picture below below.

QSL Reports to SAQ
QSL reports to SAQ are most welcome and appreciated!
For guaranteed E-QSL from us, please report using our ONLINE FORM.
We can not guarantee that reports by Email / mail / bureau will be confirmed.
The online form will be open from October 24th until November 14th.

Amateur Radio Station SK6SAQ
The Amateur Radio Station with the call “SK6SAQ” will be QRV on the following frequencies:
– 3.535 kHz CW
– 7.035 kHz CW
– 14.035 KHz CW
– 3.755 kHz SSB
– 7.140 kHz SSB

QSL-reports to SK6SAQ (NOT SAQ) are kindly received via:
– Email to info@alexander.n.se
– or via: SM bureau
– or direct by postal mail (link to address here)
Two stations will be on the air most of the time.

Categories: nl

VRZA Algemene Leden Vergadering 2 oktober a.s.

VRZA - Dij, 30/09/2021 - 11:55

Hierbij nodigt het bestuur van de VRZA u uit voor de  Algemene Ledenvergadering 2021 op zaterdag  2 oktober a.s.

Op zaterdag 2 oktober 2021 zal om 11.00 uur (zaal open vanaf 10.30 uur) de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VRZA worden gehouden in het :

Van der Valk Hotel
Stationsweg 91,
3621 LK Breukelen

Voorlopige agenda ALV 2 oktober 2021 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV d.d. 06 april 2019
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Verslag ledenadministratie
 6. Financieel jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Verslag overige commissies
 9. Tekenen van de overeenkomst met Scou- ting Nederland
 10. Uitreiking erespelden
 11. Verkiezing en herbenoemen van bestuurs- leden
 12. Uitreiking bekers

PAUZE

 1. VRZA-Radiokampweek
 2. Ballonvossenjacht
 3. DNAT
 4. PI4VRZ
 5. CQ-PA
 6. Begroting 2022
 7. Contributie 2022
 8. Vaststellen datum ALV 2022
 9. W.v.t.t.k. (Wat verder ter tafel komt)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Het bestuur van de VRZA acht het van belang u op het volgende te attenderen:

Het Van der Valk Hotel valt onder de richtlijnen voor de horeca. In de laatst gehouden persconferentie is aangekondigd dat er in alle horeca vanaf 25 september 2021 alleen toegang mogelijk is met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar.

Houdt u er rekening mee dat personeel van het Van der Valk Hotel u kan vragen om uw coronatoegangsbewijs te tonen.

De VRZA stelt voor deelname aan de ALV geen eisen rondom het coronatoegangsbewijs en zal u daar ook niet om vragen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens het bestuur van de VRZA,

Met vriendelijke groet / 73,

Henk PE1KFC,

Secretaris van de VRZA.

E-mail: secretaris@vrza.nl

Categories: nl

(D)ATV met een 25mtr schotel op 7 november 2021

VRZA - Dij, 30/09/2021 - 11:44

De Dwingeloo telescoop staat in JO32ET in Dwingeloo in Nederland. Het is de thuisbasis van PI9CAM en de schotel wordt vaak gebruikt voor EME.
Maar deze keer is het anders. Net als in 2020 wordt deze 25mtr schotel geactiveerd voor ATV en DATV op zondag 7 november, dus tijdens het BATC Activity weekend. We mogen alleen signalen ontvangen, omdat het niet is toegestaan ​​om met de schotel terrestrial te TX-en. We ontvangen op 70cm, 23cm, 13cm en met een beetje geluk ook op 9cm en 6cm.

Deze activiteit is een geweldige kans voor ATV-ers om hun beste afstanden te vergroten. De winst van de telescoop is enorm:

70c: 37 dB
23c: 47 dB
13c: 52 dB
9c: 55 dB
6c: 69 dB

Onze groep zal actief zijn op zondag 7 november van 7.00 tot 12.00 UTC (8.00 – 13.00 lokale tijd). Zet het in je agenda! We werken graag zo veel mogelijk stations! Er wordt gecommuniceerd met de chat op www.dxspot.uk of via de GHz-chat op ON4KST. We vragen van stations om naast de call en locator ook een ​​viercijferige code te tonen.

Meer informatie over de telescoop op www.camras.nl, meer informatie over de activiteit via jaap.last@ziggo.nl

Jaap PA0T, Jan, PA3FXB, Erik, PA1ET en Gerard PE1BBI

Categories: nl

De CQ-PA van september staat voor u te lezen online!

VRZA - Dll, 27/09/2021 - 09:25

Vandaag zaterdag 25 september worden de maatregelen echt versoepeld.

De mondkapjes alleen als je echt geen 1,5 meter kan handhaven zoals in het openbaar vervoer bijvoorbeeld.

Maar houd ook nog steeds rekening met de 1,5 meter regel, geen handen schudden en uw handen te wassen, indien die mogelijkheid daar toe geboden wordt, maar blijf voorzichtig en vooral gezond.

Ook de verenigingsavonden zijn weer mogelijk , alles weer terug naar het oude nieuwe normaal..

Misschien heeft u nu wat meer zin en de mogelijkheid om een artikel over de radiohobby of een zelfbouwproject dat U wilt delen met uw mede amateurs te beschrijven,  stuur deze eens naar de redactie.
Bij plaatsing van uw bijdrage bestaat de mogelijkheid om een van de boeken van PA4TON te bemachtigen. Check voor de voorwaarden de CQ-PA van juli/augustus in het stukje van de voorzitter.
Voor de voorpagina van CQ-PA zoeken wij ook foto’s dat mag van uw home made project, eindtrap, antenne installatie, velddag of contest zijn..

Maak van de CQ-PA weer een blad van, voor en door amateurs.
Wij kunnen niet zonder U.  Klik op de voorpagina om de CQ-PA te downloaden.

 

Categories: nl

Propagatie verwachting september – oktober!

VRZA - Dc, 22/09/2021 - 21:15

Categories: nl
Contingut sindicat