De Europese Unie en de EURAO

EU Sinds 2009 EURAO geregistreerd in het Transparantieregister van de Europese Unie, gedeeld door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, en opgericht om hun engagement voor openheid over de groepen en organisaties die de formulering of implementatie van EU-beleid proberen te beïnvloeden, waar te maken. en wetgeving, zoals EURAO.

Lobbyen is "een noodzakelijke en legitieme taak in de interactie met openbare instellingen, gezond voor de kwaliteit van de democratie, voor hun vermogen om adequaat beleid te voeren, dat aansluit bij de behoeften en de realiteit" aldus het Transparantieregister van de Europese Unie, waarvan de Gedragscode EURAO het eens is en verdedigt. Zie meer details.

Meer over de EU op de EURAO-website.