Verenigde Naties en EURAO

UN/DESA In 2018 heeft de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties (VN) de aanbeveling van het Comité voor niet-gouvernementele organisaties (NGOs) aangenomen om EURAO een speciale raadgevende status te verlenen.

Deze erkenning stelt EURAO in staat om te worden gehoord in de hulporganen van de VN en zelfs persoonlijk deel te nemen aan haar vergaderingen.

Hoe dan ook, de oorspronkelijke bedoeling van EURAO was gewoon om zichzelf, bescheiden, beschikbaar te stellen aan de UN en haar NGOs, van hen te leren en informatie en kennis te verzamelen. Zoals bekend, is amateurradio van grote hulp in: ontwikkelingslanden, noodcommunicatie, gezondheid, onderwijs, enz. Sommige EURAO-leden verrichten in die zin uitstekend werk: met kinderen, met inheemse gemeenschappen, met migranten, enz.

Working with ECOSOC Om meer te weten te komen over de voordelen van de consultatieve status, is er dit interessante boekje (rechts), in verschillende talen, getiteld "Werken met ECOSOC".

Op de ontvangen gepersonaliseerde bevestigingsbrief vindt u ook een korte lijst van privileges en verplichtingen waarmee organisaties met een consultatieve status rekening moeten houden.

Deze subsidie ​​is echt een grote eer voor EURAO, evenals een verantwoordelijkheid voor de wereldwijde radioamateursgemeenschap.

Meer over de VN op de EURAO-website.