Relaties met belanghebbenden

EURAO onderhoud relaties met volgende belanghebbenden:

ITU

In 2019 heeft de International Telecommunication Union (ITU) EURAO toegelaten als lid van haar Radiocommunicatie Sector (ITU-R) na een lang proces van vijf jaar sinds de eerste lidmaatschapsaanvraag werd ingediend. Lees verder.

UN/DESA In 2018 heeft de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties (VN) de aanbeveling van het Comité voor niet-gouvernementele organisaties (NGOs) aangenomen om EURAO een speciale raadgevende status te verlenen.

Deze erkenning stelt EURAO in staat om te worden gehoord in de hulporganen van de VN en zelfs persoonlijk deel te nemen aan haar vergaderingen. Lees verder.

CEPT/ECC In 2015 ondertekende EURAO een Letter of Under­standing (LoU) met het Electronic Communications Committee (ECC) van de European Con­fe­ren­ce of Postal and Tele­com­munications Ad­mi­nis­tra­tions (CEPT) met als doel samen te werken in alle radioamateuraangelegenheden, voornamelijk over radiospectrumbeheer en internationale aanbevelingen. Lees verder.
EU Sinds 2009 EURAO geregistreerd in het Transparantieregister van de Europese Unie, gedeeld door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, en opgericht om hun engagement voor openheid over de groepen en organisaties die de formulering of implementatie van EU-beleid proberen te beïnvloeden, waar te maken. en wetgeving, zoals EURAO. Lees verder.