La Unió Europea i l'EURAO

EU Des de l'any 2009 EURAO està inscrita al Registre de Transparència de la Unió Europea, compartit pel Parlament Europeu, el Consell i la Comissió, i creat per tal de fer realitat el seu compromís d'obertura sobre els grups i organitzacions que intenten influir en la formulació o implementació de la política i legislació de la UE, com EURAO.

El lobbying és "una tasca necessària i legítima d'interacció amb les institucions públiques, saludable per a la qualitat de la democràcia, per la seva capacitat per oferir polítiques adequades, adaptant les necessitats i la realitat" segons el Registre de Transparència de la Unió Europea, amb el Codi de Conducta del qual EURAO hi està d'acord i el defensa. Veure'n més detalls.

Més sobre la UE al web d'EURAO.