Europese RadioAmateurs Organisatie: wat is het en waarom?

Mapa de Europa EURAO is bedoeld als ontmoetingsplaats voor al de onafhankelijke radioamateur organisaties in de wereld, meestal uit Europa, die geïnteresseerd zijn in het delen van hun activiteiten en ervaringen. Dat gebeurt door het organiseren van gemeenschappelijke diensten, samen te werken in nieuwe projecten en uiteraard het lobbywerk bij openbare administraties.

Maar ook individuele leden, van welk land ook, zijn welkom. In feite is het precies voor hen dat dit project zin heeft.

Federatie van verenigingenzal uiteindelijk de wettelijke vorm van EURAO zijn. Ondertussen vormen alle verenigingen die lid zijn het Promotoren Comitee, die tot taak hebben acties te ondernemen om de organisatie volkomen wettelijk te maken. Om deel uit te maken van dit comitee moet een lidmaatschapsovereenkomst ondertekend worden. En er is meer dan één vereniging per land welkom.

Zoals gebruikelijk worden de dagelijkse activiteiten geleid door een verkozen Raad van Bestuur en worden enkele eenvoudige regels goedgekeurd.

Wil je meer weten hoe de relatie met EURAO te versterken, lees: Lidmaatschap.