Les Nacions Unides i l'EURAO

UN/DESA Al 2018 el Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) va adoptar la recomanació del Comitè d'Organitzacions No Governamentals (NGOs) d'atorgar l'estatus consultiu especial a EURAO.

Aquest reconeixement permet a EURAO ser escoltada en els òrgans subsidiaris de l'ONU i fins i tot participar presencialment en les seves reunions.

De totes maneres, la intenció inicial d'EURAO era, simplement i amb tota modèstia, posar-se a disposició de l'ONU i les seves ONGs, aprendre d'elles i recopilar informació i coneixement. Com és ben sabut, la Radioafició és de gran ajuda en: països en desenvolupament, comunicacions d'emergència, salut, educació, etc. Alguns membres d'EURAO porten a terme un treball excel·lent en aquest sentit: amb nens, amb comunitats indígenes, amb migrants, etc.

Working with ECOSOC Per a saber més sobre els beneficis de l'estatus consultiu, hi ha aquest interessant fullet (dreta), en diversos idiomes, titulat "Treballant amb l'ECOSOC".

A la carta de confirmació personalitzada rebuda, també es pot trobar una breu llista de privilegis i obligacions que les organitzacions amb estatus consultiu han de tenir en compte.

Aquesta concessió és realment un gran honor per a EURAO, així com una responsabilitat davant la comunitat global de radioaficionats.

Més sobre l'ONU al web d'EURAO.