Relacions de Colaboració

EURAO manté les següents relacions de col·laboració:

ITU Al 2019 la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) va admetre a EURAO com a membre del seu Sector de Radiocomunicacions (UIT-R) després d'un llarg procés de cinc anys des de que es va presentar la primera sol·licitud d'afiliació. Llegir-ne més.
UN/DESAAl 2018 el Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) va adoptar la recomanació del Comitè d'Organitzacions No Governamentals (NGOs) d'atorgar l'estatus consultiu especial a EURAO.

Aquest reconeixement permet a EURAO ser escoltada en els òrgans subsidiaris de l'ONU i fins i tot participar presencialment en les seves reunions. Llegir-ne més.

CEPT/ECC Al 2015 EURAO va signar un Conveni de Col·laboració (LoU) amb el Comitè de Comunicacions Electròniques (ECC) de la Conferència Europea d'Administracions de Correus i Telecomunicacions (CEPT) amb l'objectiu de cooperar en tots els asumptes re­la­ti­us a la radioafició, principalment sobre gestió de l'espectre radioelèctric i recomanacions internacionals. Llegir-ne més.
EU Des de l'any 2009 EURAO està inscrita al Registre de Transparència de la Unió Europea, compartit pel Parlament Europeu, el Consell i la Comissió, i creat per tal de fer realitat el seu compromís d'obertura sobre els grups i organitzacions que intenten influir en la formulació o implementació de la política i legislació de la UE, com EURAO. Llegir-ne més.