Relacions de Colaboració

EURAO manté les següents relacions de col·laboració:

ITU La sol·licitud d'EURAO per ser membre del Sector de Radiocomunicacions (UIT-R) de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), el màxim òrgan regulador de telecomunicacions del món, està en curs.

Llegir més.

UN/DESAAl 2018 el Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) va adoptar la recomanació del Comitè d'Organitzacions No Governamentals (NGOs) d'atorgar l'estatus consultiu especial a EURAO.

Aquest reconeixement permet a EURAO ser escoltada en els òrgans subsidiaris de l'ONU i fins i tot participar presencialment en les seves reunions. Llegir més.

CEPT/ECC Al 2015 EURAO va signar un Conveni de Col·laboració (LoU) amb el Comitè de Comunicacions Electròniques (ECC) de la Conferència Europea d'Administracions de Correus i Telecomunicacions (CEPT) amb l'objectiu de cooperar en tots els asumptes re­la­ti­us a la radioafició, principalment sobre gestió de l'espectre radioelèctric i recomanacions internacionals. Llegir més.