EURAO Newsletter Setembre 2023

En aquest número trobaràs:

  • HAM RADIO 2023: EURAO va tornar a Friedrichshafen
  • 10 anys de FeRaCat
  • Assemblea General d'EURAO 2023: nous membres i seguim creixent
  • EURAO assisteix a la reunió del WP5A de l'UIT de setembre, l'última
  • EURAO Party - Estiu 2023: CQ Walkie-Talkies
  • El CISAR també a Friedrichshafen
  • EANET Sprint Contest 2023: per a clubs i radioaficionats internacionals
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter