EURAO Newsletter Juny 2021

En aquest número trobaràs:

  • Divisions CB DX: un bon exemple d'auto-organització
  • Assemblea General d'EURAO 2021: el 26 de juny, una altra vegada virtual
  • EU-DX Contest 2021: resultats
  • EURAO Party - Estiu 2021: Festa de la QSL CB
  • Nous membres: RCS
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter