EURAO Newsletter Febrer 2021

En aquest número trobaràs:

  • Dia Mundial de la Ràdio 2021: Evolució, Innovació, Connexió
  • IW3IBG nou Vicepresident d'EURAO
  • EU-DX Contest 2021: primera edició
  • EURAO Party - Hivern 2021: amb un senzill dipol
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter