EURAO Newsletter Setembre 2021

En aquest número trobaràs:

  • Assemblea General d'EURAO 2021: més participació en viu i...
  • Participant a l'UKW FUN 1.0
  • EU-DX Contest 2021: plaques a punt per a ser enviades
  • EURAO Party - Estiu 2021: Festa de la QSL CB
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter