EURAO Newsletter Juny 2022

En aquest número trobaràs:

  • EURAO en els grups de Facebook en diversos idiomes: en, es, it, pt
  • EURAO per Ucraïna
  • Assemblea General d'EURAO 2022: el 2 de juliol, una altra vegada virtual
  • EURAO Party - Estiu 2022: ad libitum
  • Nous membres: RCT, 773RG, AOT
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter