OPOR

Syndicate content
OPOR, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich
Updated: 3 hours 56 min ago

Prawo Komunikacji Elektronicznej - projekt z 15 lutego 2021

Mon, 22/02/2021 - 23:20

W dniu 18 lutego 2021 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji w punkcie 6 procesu legislacyjnego Komitet do Spraw Europejski w ramach prac nad projektem Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej opublikowano wersje projektu z dnia 15 lutego 2021. Członkowie Komitetu do Spraw Europejskich mają czas do 2 marca 2021 roku na zajęcie stanowiska i zgłoszenia uwag do opublikowanego projektu nowej ustawy.
Categories: pl

Dzień Myśli Braterskiej

Sun, 21/02/2021 - 22:44

Dzień Myśli Braterskiej - święto przyjaźni obchodzone w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie. 22 lutego to dzień urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella (1857) i jego żony Olave Baden-Powell (1889).

Categories: pl

Dlaczego organizacje powinny prowadzić egzaminy

Thu, 18/02/2021 - 13:03

Czas pandemii pokazał, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie radzi sobie z prowadzeniem egzaminów dla przyszłych krótkofalowców. Przed pandemią też sobie nie za bardzo radził, ale chociaż były. Jednak pandemia pokazała jak słaby jest system egzaminacyjny organizowany przez UKE. Prezes UKE zawiesił wszystkie sesje egzaminacyjne do czasu zniesienia ograniczeń wynikających z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Takich problemów nie mają osoby chcące zdawać egzaminy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach, Słowacji, Rosji , Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i innych krajach. Czym zatem różnią się tamte kraje w dobie pandemii od Polski?
Categories: pl

Rozlicz się z podatku – przekaż swój 1% organizacji

Mon, 15/02/2021 - 11:50

W dniu 15 lutego 2021 roku uruchomiony został e-PIT za 2020 rok co pozwala szybko i sprawnie rozliczyć się z podatku i wskazać której organizacji ma być przekazany 1% podatku. 1% podatku to należność skarbu państwa która postanowiono przekazać organizacjom pozarządowym mającym status Organizacji Pożytku Publicznego.

Categories: pl

Jak sięgnąć dna i cofnąć krótkofalarstwo do czasów PRL’u, do lat 50-tych XX wieku

Mon, 08/02/2021 - 00:17

Jeszcze dobrze nie zagrzał się stołek pod pupcią Nowego Wiceprezesa PZK p. Mariusza Busiło SP5ITI a już postarał się swoimi przemyśleniami zabłysnąć w imieniu PZK w miesięczniku Świat Radio. Tak, tak w imieniu PZK i jej władz SP5ITI zamieścił w lutowym Świecie Radio - Komentarz do listu kolegi SP3UUM. Napisał On /SP3UUM/ o zdarzeniach utrudniających pracę na pasmach amatorskich, które stały się niestety codziennością.
Categories: pl

Największa organizacja harcerska bez Naczelnika

Sat, 06/02/2021 - 21:58

W dniu 6 lutego 2020 roku Rada Naczelna Związku Harcerstwa Polskiego wygasiła mandat Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego hm. Anny Nowosad. W ten sposób doszło w największej organizacji harcerskiej do kryzysu na szczeblu władz naczelnych tej organizacji.

Categories: pl

Rok przegranej szansy – czyli jak nie potrafimy ze sobą rozmawiać

Fri, 05/02/2021 - 19:58

Rok 2020 który skończył się ponad miesiąc temu nie tylko był inny bo  większość jego czasu zajęła pandemia i ograniczenia z nią związane, ale również był inny bo po raz kolejny pojawiła się szansa na dokonanie znaczących zmian w prawie dotyczącym krótkofalowców. Rozpoczęto prace nad całkiem nową ustawą która miała zastąpić i zastąpi dotychczasową ustawę prawo telekomunikacyjne. Nowa ustawa to możliwość dokonania zmian w dotychczas obowiązujących przepisach, ale również wprowadzenia nowych zapisów ustawowych dla krótkofalowców.
Categories: pl

IARU dostaje domenę hamradio.org

Fri, 05/02/2021 - 00:25

Andrew J. Wolfram, KI7RYC, przekazał domenę hamradio.org Międzynarodowej Unii Krótkofalowców (IARU) do celów edukacyjnych non-profit w celu promowania amatorskiego radia i amatorskich usług satelitarnych.

Categories: pl

Wersja z dnia 3.02.2021 Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej po konsultacjach

Thu, 04/02/2021 - 23:25

W dniu 4 lutego 2021 o godzinie 15:55:00 Departament Telekomunikacji Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przesłał informację o następującej treści:
Szanowni Państwo,
prace nad ustawą Prawo komunikacji elektronicznej zbliżają się do końca. Wczoraj osiągnęliśmy kolejny kamień milowy.
W związku z licznymi pytaniami o obecny kształt projektów PKE oraz ustawy wprowadzającej, w załączeniu przesyłamy informacyjnie obydwa projekty wraz z uzasadnieniem. Projekty będą podlegały dalszym pracom legislacyjnym.
Z poważaniem,
Categories: pl

Raport z konsultacji publicznych Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej

Thu, 04/02/2021 - 13:39

W dniu 29 stycznia 2021roku został upubliczniony raport z konsultacji publicznych Projektu Ustawy PRAWO KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ która ma zastąpić dotychczasową Ustawę PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE. Konsultacje zakończyły się we wrześni 2020 roku. Raport konsultacji zostały upublicznione po 4 miesiącach. Raport zawiera 45 stron. Wśród uwag zgłoszonych są uwagi środowiska krótkofalarskiego które w sumie wniosło 25 uwagi z czego 9 uwag uwzględniono, 1 uwagę uwzględniono częściowo, a 15 uwag nie uwzględniono. 
Categories: pl

Harmonogram egzaminów w 2021 na świadectwo operatora dla radioamtorów

Sat, 02/01/2021 - 10:19

Urząd
Komunikacji
Elektronicznej

W dniu 18 grudnia 2020 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisał zarządzenie o Harmonogramie Sesji Egzaminacyjnych na Świadectwo Operatora w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej w roku 2021. Przyglądając się proponowanym sesjom egzaminacyjnym rodzi się kilka pytań:
1. Na jakich zasadach wybrano takie rozłożenie sesji egzaminacyjnych na terenie polski i wskazane w harmonogramie daty?
2. Z kim konsultowano terminy sesji egzaminacyjnych?
3. Czy ustalając terminy sesji egzaminacyjnych uwzględniono obostrzenia wynikające z panującej na terenie Polski pandemii i ograniczenia wprowadzone przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pandemią?
Warto zauważyć, że większość z 75 sesji egzaminacyjnych w roku 2021 odbywa się w siedzibach delegatur UKE do których zaintersowani musza dojechać nawet z najodleglejszych zakatków Polski. Co jest uttrudnieniem dla osób młodych w dobie pandemii.
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 grudnia 2020 r. o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz formie egzaminów i języku, w jakim będą one przeprowadzane

Categories: pl

Szczęśliwego Nowego Roku - Happy New Year 2021

Thu, 31/12/2020 - 15:51

Kończy się rok 2020 rok szczególny i trudny nie tylko dla naszej fundacji. To już ósmy rok działania fundacji który dla Fundacja OPOR obfitował w wiele dobrych i nie najlepszych wydarzeń. Witaliśmy mijający rok z nadzieją że będzie on lepszy od 2019 roku. Nie przewidzielismy tego co miało nastapić, w zwiżku z pojawieniem sie wirusa. Za dotychczasowe lata dziękujemy naszym wolontariuszom, współpracownikom, naszym przyjaciołom, partnerom i darczyńcom. Dzięki wam przez wszystkie wydarzenia jakie miały miejsce w minionym roku przeszliśmy silniejsi i z nowymi doświadczeniami. Wiemy, ze w trudnych sytuacjach możemy na was liczyć. Naszym przyjaciołom, wolontariuszom, współpracownikom, partnerom i darczyńcom z okazji Nowego Roku 2021 przesyłamy życzenia:

Zarząd i Rada Fundacji OPOR
Categories: pl

Wesołych Świat Bożego Narodzenia 2020

Thu, 24/12/2020 - 01:42
Za kilka godzin wielu naszych przyjaciół, znajomych i darczyńców, a także wolontariuszy i współpracowników zasiądzie do stołu w Wigilie Bożego Narodzenia A.D. 2020. Część podzieli sie opłatkiem przekzując sobie świateczne życzenia. Są też wśród osób w naszej pamięci osoby które przed wcześniej odeszły i nie doczekały świąt w tym czasie trudnym i nie spodziewanym. W imieniu Zarządu Fundacji OPOR i Rady Fundacji OPOR oraz Rady Darczyńców Fundacji OPOR pamiętając o tych których zabraknie przy wigilijnym stole przekazujemy życzenia. 

Zarząd i Rada Fundacji OPOR
Categories: pl

Betlejemskie Światło Pokoju 2020 w sztafecie po Polsce

Mon, 14/12/2020 - 18:33

W dniu 13 grudnia 2020 roku (w czwartym dniu żydowskiego święta chanuka) w tym szczególnym czasie na moście granicznym na Łysej Polanie harcerze Związku Harcerstwa Polskiego odebrali od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju. Ogień z Groty Narodzenia w Betlejem który z Ziemi Israela w sztafecie skautowej wędruje po całej Europie niosąc światło i przesłanie pokoju.

Categories: pl

PZK wybrało „nowe władze” na lata 2020 - 2024 i nie powiało optymizmem

Mon, 14/12/2020 - 11:56

Polski Związek Krótkofalowców to jedno z tych stowarzyszeń które zatrzymało się w czasach PRL’u i nie chce z tych czasów wyjść. W ostatnia sobotę dnia 12 grudnia 2020 roku odbył się zaległy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy tego stowarzyszenia. Zjazd odbył się z użyciem narzędzia komunikacji elektronicznej na odległość MS TEAMS produktu firmy Microsoft istniejącego od ponad 15 lat. Dziś to narzędzie odkryło stowarzyszenie PZK.

 (obrazki ze strony pzk.org.pl - logo zjazdu)

Categories: pl

Radosnej chanuki! chag chanuka sameach - חג אורים שמח

Wed, 09/12/2020 - 19:09

10 grudnia 2020 roku rozpoczyna się CHANUKA - חנוכה żydowskie Święto Świateł które będzie trwało kolejne osiem dni i w każdym kolejnym dniu zapłonie światło kolejnej świecy rozświetlajac mrok. W tym szczególnym roku światła chanuki rozświetlać będzie ten trudny dla wszystkich czas przynosząc nadzieję na lepszy czas. Przekazujemy nasze życzenia dla naszych przyjaciół i grona naszych współpracowników. חג אורים שמח

Zarząd i Rada Fundacji OPOR
Categories: pl

FCC przechodzi na całkowitą obsługę online krótkofalowców

Thu, 03/12/2020 - 07:59

Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission)  FCC – amerykańska agencja regulująca zasady wykorzystania częstotliwości radiowych dla celów związanych z komunikacją wymaga podawania adresów e-mail na żądanie. Posiadacze amatorskiej licencji radiowej i kandydaci na radioamatorów muszą od połowy 2021 r. podawać adres e-mail do amerykańskiego organu telekomunikacyjnego FCC. Jeśli nie podano adresu e-mail, FCC może odrzucić wniosek jako wadliwy. FCC całkowicie przestawi się na korespondencję elektroniczną i nie będzie już drukować licencji radiowych lub doręczać posiadaczom licencji w formie papierowej. Tak donosi amerykański amatorski związek radiowy ARRL na swojej stronie internetowej.

Categories: pl

Krótkofalarstwo nie takie niszowe hobby

Wed, 18/11/2020 - 19:09

Obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przebywa siedmiu licencjonowanych krótkofalowców w tym 5 licencjonowanych krótkofalowców z licencja wydana przez FCC [Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission) amerykański regulator telekomunikacyjny] i dwóch krótkofalowców z Rosji.

Categories: pl

Prawo Komunikacji Elektronicznej - ciąg dalszy

Tue, 17/11/2020 - 13:07

W wyniku rekonstrukcji rządu Ministerstwo Cyfryzacji powoli przestaje istnieć. Co prawda do czasu zmiany Ustawy o Działach Administracji ministrem cyfryzacji został Mateusz Morawiecki to jednak impet działania ministerstwa osłabł. Tego przykładem jest choćby Ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej która ma zastąpić obecnie obowiązująca Ustawę Prawo Telekomunikacyjne
Categories: pl