OPOR

Syndiquer le contenu
OPOR, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich
Mis à jour : il y a 2h 58 min

Spotkanie z Prezesem UKE w sprawie projektu nowej ustawy PKE

mar, 04/08/2020 - 17:54

Urząd Komunikacji Elektronicznej

W dniu 4 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli OPOR z pełniącym obowiązki Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej panem Krzysztofem Dylem któremu towarzyszyła pani Wioletta Pilipiec Zastępca Dyrektora  Departamentu Częstotliwości Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.
Przedmiotem spotkania były zmiany jakie planowane są wraz z wprowadzeniem nowej Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej i ewentualne uwzględnienie przy tych zmianach szeregu postulatów w zakresie służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Catégories: pl

Projekt Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej – w konsultacjach publicznych

jeu, 30/07/2020 - 18:37

W dniu 29 lipca 2020 roku Ministerstwo Cyfryzacji przekazało do konsultacji publicznych Projekt Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej która ma zastąpić obowiązującą Ustawę Prawo Telekomunikacyjne. To ważny akt prawny dla środowiska krótkofalarskiego ponieważ zawiera on w sobie przepisy dotyczące uzyskania licencji, a także przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminów w celu zdobycia licencji.
Catégories: pl

Marsz HOŁDU i PAMIĘCI w rocznicę Powstania Warszawskiego 1944

mer, 08/07/2020 - 10:03

MARSZ HOŁDU i PAMIĘCI #marszhołduipamięci to nasz nowy projekt edukacyjny realizowany wspólnie z innymi organizacjami w tym ze Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga. Jednym z elementów projektu jest powtórzenie w dniu 1  sierpnia 2020 roku marszu który odbył się w dniu 1 sierpnia 1945 tą samą drogą (ulicami Rakowiecką, Puławską do Parku Dreszera). To ostatni moment aby nielicznie żyjący uczestnicy tamtego marszu z przed 75 laty przeszli po raz drugi tą samą drogą co w roku 1945.

Catégories: pl

Interpelacja poselska w sprawie krótkofalowców

jeu, 21/05/2020 - 11:27
20 lutego 2020 roku pani poseł Urszula Nowogórska ( poseł na Sejm RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego ) złożyła do Ministra Cyfryzacji pana Marka Zagórskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Kamińskiego interpelacje poselską w sprawie możliwości włączenia do sieci UFK podległych MSWiA struktur "SP EmCom" PZK w sytuacjach kryzysowych
Catégories: pl

Projekt Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej - stanowisko PZK

lun, 18/05/2020 - 12:37

W ramach wstępnych konsultacji roboczego dokumentu projektowanej ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej przedstawiciele zaproszonych do konsultacji podmiotów mieli możliwość przedstawienia na piśmie swoje uwagi analizując całość proponowanych przepisów. Wśród podmiotów zaproszonych znalazło się również według rozdzielnika Polski Związek Krótkofalowców.
Catégories: pl

Projekt Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej - warsztaty w Ministerstwie Cyfryzacji

lun, 11/05/2020 - 13:04

W dniu 8 maja 2020 roku w godzinach 9:30 – 16:30 odbyły się robocze Warsztaty dotyczące projektowanej ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej (kwestie gospodarowania częstotliwościami i zasobami numeracji - Dział II Projektu ustawy) która ma zastąpić dotychczas obowiązujące przepisy Ustawy Prawo Telekomunikacyjnej. Warsztaty odbyły się w trybie online - za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Na warsztaty zapraszało Ministerstwo Cyfryzacji Departament Telekomunikacji a prowadził je zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji pan Tomasz Proć.
Catégories: pl