ca

30 anys de COAR Barcelona 92

Radioaficionats.CAT - Segunda, 25/07/2022 - 20:17

 

Aquests dies es celebrà el 30è aniversari de les olimpíades de Barcelona 1992. També és, doncs, el 30è aniversari del Comité Organitzador d’Activitats Radioamateurs ( COAR ) Barcelona 92. L’activitat de les estacions de ràdio olímpiques fou molt notable. El que en fou director, EA3BIG – Manel, ha fet algunes piulades tot recordant l’esdeveniment. En Manel té un fons de documentació i imatges de radioafició molt detallat que és una joia de visitar.

 

 

COAR B'92 pic.twitter.com/6YUDPDg09h

— MANEL V. M. (@vazqmontre) July 25, 2022

COAR B'92 pic.twitter.com/OJ5jAOhwuI

— MANEL V. M. (@vazqmontre) July 25, 2022

COAR B'92 pic.twitter.com/O0Wav9O6na

— MANEL V. M. (@vazqmontre) July 25, 2022

COAR B'92 pic.twitter.com/v0ewvZ76u8

— MANEL V. M. (@vazqmontre) July 25, 2022

COAR B'92 pic.twitter.com/vBPLy5HX6K

— MANEL V. M. (@vazqmontre) July 25, 2022

COAR B'92 pic.twitter.com/4GO0u5QLpX

— MANEL V. M. (@vazqmontre) July 25, 2022

COAR B'92 pic.twitter.com/OLX44cUJVG

— MANEL V. M. (@vazqmontre) July 25, 2022

Fa 30 anys! COAR B'92 – Comitè Organitzador d'Activitats Radioamateurs Barcelona 92 pic.twitter.com/WSrucMvxge

— MANEL V. M. (@vazqmontre) July 25, 2022

COAR B'92 pic.twitter.com/yfbuVTtDFy

— MANEL V. M. (@vazqmontre) July 25, 2022

 

Font i crèdits: EA3BIG – Manel

͏͏͏͏ ͏͏ ͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

 

Categorias: ca

Alerta de tempesta geomagnètica per a dissabte 23 de juliol de 2022

Radioaficionats.CAT - Sexta, 22/07/2022 - 08:10

 

La NOAA ha activat una alerta de tempesta geomagnética de tipus G2 (moderada ) per a dissabte 23 de juliol de 2022, quan s’espera que arribi a la terra el material expulsat en la darrera fulguració del 21 de juliol. En les imatges es pot veure com material de la corona solar va ser expulsat fins al punt de crear un tsunami en la superfície solar. La tempesta pot ocasionar alteracions en les comunicacions.

 

 

  

 

  

 

Font i crèdits: NOAA, NASA, Space Weather

͏͏͏͏ ͏͏ ͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

 

Categorias: ca

Alerta de tempesta geomagnètica per a dissabte 23 de juliol de 2022

Radioaficionats.CAT - Sexta, 22/07/2022 - 08:10

 

La NOAA ha activat una alerta de tempesta geomagnética de tipus G2 (moderada ) per a dissabte 23 de juliol de 2022, quan s’espera que arribi a la terra el material expulsat en la darrera fulguració del 21 de juliol. En les imatges es pot veure com material de la corona solar va ser expulsat fins al punt de crear un tsunami en la superfície solar. La tempesta pot ocasionar alteracions en les comunicacions.

 

 

  

 

  

 

Font i crèdits: NOAA, NASA, Space Weather

͏͏͏͏ ͏͏ ͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

 

Categorias: ca

Supervisió ionosfèrica per satèl·lit.

Radioaficionats.CAT - Terça, 19/07/2022 - 17:49

 

La Defense Advanced Research Project Agency (DARPA , USA)  ha publicat la primera convocatòria de propostes per al seu programa Ouija, que té com a objectiu utilitzar sensors en satèl·lits propers a la Terra – VLEO –  per a obtenir nou coneixement sobre la propagació d’ones HF( ona curta ) en la ionosfera. 

Fins ara, els sistemes de supervisió de la ionosfera han estat situats a la superfície terrestre. Per a entendre millor el funcionament, es proposa que estiguin situats dins la mateixa ionosfera.

Degut a l’alta densitat de partícules amb càrrega, la propagació de senyals en la ionosfera són difícils de predir. La supervisió i mesura in-situ, de manera continua, amb sensors en satèl·lits d’òrbita baixa (200-300 Km), permetria per primera vegada fer predicció en temps real.

 

 

Font i crèdits: DARPA, NASA

͏͏͏͏ ͏͏ ͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏ ͏͏ ͏

͏͏

 

Categorias: ca

Supervisió ionosfèrica per satèl·lit.

Radioaficionats.CAT - Terça, 19/07/2022 - 17:49

 

La Defense Advanced Research Project Agency (DARPA , USA)  ha publicat la primera convocatòria de propostes per al seu programa Ouija, que té com a objectiu utilitzar sensors en satèl·lits propers a la Terra – VLEO –  per a obtenir nou coneixement sobre la propagació d’ones HF( ona curta ) en la ionosfera. 

Fins ara, els sistemes de supervisió de la ionosfera han estat situats a la superfície terrestre. Per a entendre millor el funcionament, es proposa que estiguin situats dins la mateixa ionosfera.

Degut a l’alta densitat de partícules amb càrrega, la propagació de senyals en la ionosfera són difícils de predir. La supervisió i mesura in-situ, de manera continua, amb sensors en satèl·lits d’òrbita baixa (200-300 Km), permetria per primera vegada fer predicció en temps real.

 

 

Font i crèdits: DARPA, NASA

͏͏͏͏ ͏͏ ͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏ ͏͏ ͏

͏͏

 

Categorias: ca

Llei General de Telecomunicacions Telecomunicacions ( 11/2022 de 28 de juny )

Radioaficionats.CAT - Domingo, 17/07/2022 - 12:51

 

El passat 28 de juny de 2022, l’Estat Espanyol va promulgar una nova Llei General de Telecomunicacions ( 11/2022 de 28 de juny ). ( en PDF )Diversos articles de la llei afecten als radioaficionats així com la disposició addicional 19. Aquest seria un breu resum.     

 

Article 49, el punt 9 diu que “no podrà exigir-se per part de les Administracions públiques l’obtenció de llicència o autorització prèvia d’obres, instal·lacions de funcionament d’activitat, de caràcter mediambiental” ni de cap tipus. S’exceptua edificis declarats bé d’interès cultural o espais naturals protegits. Això implica que cap ajuntament pot exigir una llicència d’obres per a el muntatge d’antenes llevat dels edificis declarats bé cultural.  

 

Article 80 , referent als requisits essencials i avaluació de conformitat dels equips de telecomunicació, en el punt 2, s’indica  que els equips de telecomunicació hauran de tenir una avaluació de conformitat i en queden exceptuats els equips de radioaficiontas auto-construïts, no disponibles per a la venda en el mercat.

En el punt 3 s’indica que els equips han de complir els requisits de connexió a xarxes públiques de comunicacions ( per exemple internet) i hi queden inclosos els equips de radioaficionats.  

 

Artícle 88, referents als títols que habiliten l’ús de domini públic radioelèctric, en el punt 1 es parla d’ús comú, especial o privatiu. L’ús comú no requereix cap títol habilitador, cas de CB o PMR que per tant no requereixen cap tipus de llicència i sols els aplica les limitacions de freqüència i potències segons les normatives. En el cas dels radioaficionats ens aplica l’ús de tipus privatiu.

En el punt 3 es parla que els títols habilitadors en que s’atorguen drets d’ús del domini radioelèctric, entre d’altres que s’especifiquen, vindran en forma d’autorització individual que és el cas de la llicència de radioaficionats. La Secretaria de Estado de Telecomunicacions, en funció de l’ús de cada banda, pot modificar les atribucions d’ús. D’aquí la importància d’usar bandes com la de 144 MHz o 1200 MHz ja que en cas de poc ús, qualsevol altre usuari privatiu podria reclamar-ne l’assignació.

La disposició addicional vuitena parla de l’interoperabilitat dels receptors de ràdio de consum i se n’exclou els equips de radioaficionats.

La disposició dinovena va destinada a les estacions de radioaficionat. Es defineix que la llei que ho regula segueix essent la Llei 19/1983 de 16 de novembre.

 

Annex I: s’indica el dret a cobrar tasses per a l’obtenció de llicències, exàmens, concessió d’autoritzacions, inspeccions, etc, així com les excepcions, per exemple per a majors de 65 anys o discapacitacions superiors al 33%.

 

Títol VIII referent a les inspeccions, indica que els radioaficionats estem obligats a facilitar les tasques d’inspecció i a posar a disposició els llibres de registre. Els inspectors tenen la capacitat de precintar locals, instal·lacions o equips.

 

En l’article 104 s’indica que el responsable d’una infracció és la persona física o jurídica que realitza l’activitat, en aquest cas, el radioaficionat. Hi ha l’obligació de col·laborar per a trobar a un possible infractor.  

 

En els articles 105, 106, 107 i 108 s’especifiquen les infraccions molt greus, greus i lleus.

Es consideren com a molt greus, operar sense el permís corresponent, operar sense seguir els plans de banda o les limitacions corresponents, provocar interferències deliberadament o no atendre a requeriments quan és de manera no deliberada,, incompliment de resolucions, interceptació – sense autorització – de comunicacions no destinades al públic en general, repetició d’infraccions greus. 

 

Es consideren infraccions greus, la instal·lació sense autorització, instal·lacions diferents de les autoritzades, usar el domini públic radioolèctric en condicions diferents a les aprovades o potències superiors a les autoritzades, situar l’estació en emplaçament diferent a l’autoritzat, operar sense l’autorització quan legalment sigui necessari, produir interferències, presentar declaracions responsables o certificacions que no concordin amb la realitat, operar sense haver legalitzat l’estació i , finalment, negativa o obstrucció a ser inspeccionat.

 

Es consideren infraccions lleus produir qualsevol tipus d’emissió no autoritzada que no sigui greu o molt greu, establir comunicació amb estacions no autoritzades, llevat que sigui infracció greu, operar sense autorització quan realment és necessari, instal·lar estacions sense autorització, instal·lar infraestructures de telecomunicació sense complir els requisits, llevat que sigui greu o molt greu. 

Qualsevol incompliment de la normativa pot ser sancionable: obligació de finar immediatament les emissions, possible precinte/incautació d’equips o imposició de multes.

 

 

͏͏ ͏͏ ͏

Font: BOE

͏͏ ͏͏ ͏
Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏ ͏͏ ͏

͏͏

 
Categorias: ca

Llei General de Telecomunicacions Telecomunicacions ( 11/2022 de 28 de juny )

Radioaficionats.CAT - Domingo, 17/07/2022 - 12:51

 

El passat 28 de juny de 2022, l’Estat Espanyol va promulgar una nova Llei General de Telecomunicacions ( 11/2022 de 28 de juny ). ( en PDF )Diversos articles de la llei afecten als radioaficionats així com la disposició addicional 19. Aquest seria un breu resum.     

 

Article 49, el punt 9 diu que “no podrà exigir-se per part de les Administracions públiques l’obtenció de llicència o autorització prèvia d’obres, instal·lacions de funcionament d’activitat, de caràcter mediambiental” ni de cap tipus. S’exceptua edificis declarats bé d’interès cultural o espais naturals protegits. Això implica que cap ajuntament pot exigir una llicència d’obres per a el muntatge d’antenes llevat dels edificis declarats bé cultural.  

 

Article 80 , referent als requisits essencials i avaluació de conformitat dels equips de telecomunicació, en el punt 2, s’indica  que els equips de telecomunicació hauran de tenir una avaluació de conformitat i en queden exceptuats els equips de radioaficiontas auto-construïts, no disponibles per a la venda en el mercat.

En el punt 3 s’indica que els equips han de complir els requisits de connexió a xarxes públiques de comunicacions ( per exemple internet) i hi queden inclosos els equips de radioaficionats.  

 

Artícle 88, referents als títols que habiliten l’ús de domini públic radioelèctric, en el punt 1 es parla d’ús comú, especial o privatiu. L’ús comú no requereix cap títol habilitador, cas de CB o PMR que per tant no requereixen cap tipus de llicència i sols els aplica les limitacions de freqüència i potències segons les normatives. En el cas dels radioaficionats ens aplica l’ús de tipus privatiu.

En el punt 3 es parla que els títols habilitadors en que s’atorguen drets d’ús del domini radioelèctric, entre d’altres que s’especifiquen, vindran en forma d’autorització individual que és el cas de la llicència de radioaficionats. La Secretaria de Estado de Telecomunicacions, en funció de l’ús de cada banda, pot modificar les atribucions d’ús. D’aquí la importància d’usar bandes com la de 144 MHz o 1200 MHz ja que en cas de poc ús, qualsevol altre usuari privatiu podria reclamar-ne l’assignació.

La disposició addicional vuitena parla de l’interoperabilitat dels receptors de ràdio de consum i se n’exclou els equips de radioaficionats.

La disposició dinovena va destinada a les estacions de radioaficionat. Es defineix que la llei que ho regula segueix essent la Llei 19/1983 de 16 de novembre.

 

Annex I: s’indica el dret a cobrar tasses per a l’obtenció de llicències, exàmens, concessió d’autoritzacions, inspeccions, etc, així com les excepcions, per exemple per a majors de 65 anys o discapacitacions superiors al 33%.

 

Títol VIII referent a les inspeccions, indica que els radioaficionats estem obligats a facilitar les tasques d’inspecció i a posar a disposició els llibres de registre. Els inspectors tenen la capacitat de precintar locals, instal·lacions o equips.

 

En l’article 104 s’indica que el responsable d’una infracció és la persona física o jurídica que realitza l’activitat, en aquest cas, el radioaficionat. Hi ha l’obligació de col·laborar per a trobar a un possible infractor.  

 

En els articles 105, 106, 107 i 108 s’especifiquen les infraccions molt greus, greus i lleus.

Es consideren com a molt greus, operar sense el permís corresponent, operar sense seguir els plans de banda o les limitacions corresponents, provocar interferències deliberadament o no atendre a requeriments quan és de manera no deliberada,, incompliment de resolucions, interceptació – sense autorització – de comunicacions no destinades al públic en general, repetició d’infraccions greus. 

 

Es consideren infraccions greus, la instal·lació sense autorització, instal·lacions diferents de les autoritzades, usar el domini públic radioolèctric en condicions diferents a les aprovades o potències superiors a les autoritzades, situar l’estació en emplaçament diferent a l’autoritzat, operar sense l’autorització quan legalment sigui necessari, produir interferències, presentar declaracions responsables o certificacions que no concordin amb la realitat, operar sense haver legalitzat l’estació i , finalment, negativa o obstrucció a ser inspeccionat.

 

Es consideren infraccions lleus produir qualsevol tipus d’emissió no autoritzada que no sigui greu o molt greu, establir comunicació amb estacions no autoritzades, llevat que sigui infracció greu, operar sense autorització quan realment és necessari, instal·lar estacions sense autorització, instal·lar infraestructures de telecomunicació sense complir els requisits, llevat que sigui greu o molt greu. 

Qualsevol incompliment de la normativa pot ser sancionable: obligació de finar immediatament les emissions, possible precinte/incautació d’equips o imposició de multes.

 

 

͏͏ ͏͏ ͏

Font: BOE

͏͏ ͏͏ ͏
Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏ ͏͏ ͏

͏͏

 
Categorias: ca

12a Trobada al Castell de Montesquiu (2022)

Radioaficionats.CAT - Sexta, 08/07/2022 - 17:48

͏͏

El proper dissabte  3 de setembre de 2022, entre les 9h i 14h, tindrà lloc la dozena trobada de radioafició al Castell de Montesquiu. La trobada està pensada com un dia de camp en família. S’activarà l’estació EG3CM. Hi paradetes dels radioclubs i entitats. A disposició del radioaficionats, hi haurà dues estacións HF ( fonia + digitals). També dos equips per a VHF  i UHF, amb antena bibanda V/UHF i possibilitat de DMR.

͏͏

Font: EA3AYR – Miquel Àngel, FCR.

͏͏ ͏͏ ͏
Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏

Categorias: ca

12a Trobada al Castell de Montesquiu (2022)

Radioaficionats.CAT - Sexta, 08/07/2022 - 17:48

͏͏

El proper dissabte  3 de setembre de 2022, entre les 9h i 14h, tindrà lloc la dozena trobada de radioafició al Castell de Montesquiu. La trobada està pensada com un dia de camp en família. S’activarà l’estació EG3CM. Hi paradetes dels radioclubs i entitats. A disposició del radioaficionats, hi haurà dues estacións HF ( fonia + digitals). També dos equips per a VHF  i UHF, amb antena bibanda V/UHF i possibilitat de DMR.

͏͏

Font: EA3AYR – Miquel Àngel, FCR.

͏͏ ͏͏ ͏
Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏

Categorias: ca

PMR446 en català

Radioaficionats.CAT - Domingo, 26/06/2022 - 17:09

 

S’ha activat un web de continguts de PMR446 en català . El web inclou informació sobre la banda d’ús lliure de 446 MHz. Es preveu anar-hi pujant i ampliant continguts poc a poc.

 

͏͏ ͏͏ ͏

Font: EA5IYL – Mikel

͏͏ ͏͏ ͏
Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏ ͏͏ ͏

͏͏

 
Categorias: ca

PMR446 en català

Radioaficionats.CAT - Domingo, 26/06/2022 - 17:09

 

S’ha activat un web de continguts de PMR446 en català . El web inclou informació sobre la banda d’ús lliure de 446 MHz. Es preveu anar-hi pujant i ampliant continguts poc a poc.

 

͏͏ ͏͏ ͏

Font: EA5IYL – Mikel

͏͏ ͏͏ ͏
Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏ ͏͏ ͏

͏͏

 
Categorias: ca

Visca la ràdio! Visca els Països Catalans!

Radioaficionats.CAT - Quinta, 23/06/2022 - 15:01

 

Us desitgem una  Bona revetlla de Sant Joan!  Visca la ràdio! Visca els Països Catalans!͏͏ ͏͏ ͏

 

͏͏ ͏͏ ͏
Si t’ha agradat llegir aqusta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏

Categorias: ca

Visca la ràdio! Visca els Països Catalans!

Radioaficionats.CAT - Quinta, 23/06/2022 - 15:01

 

Us desitgem una  Bona revetlla de Sant Joan!  Visca la ràdio! Visca els Països Catalans!͏͏ ͏͏ ͏

 

͏͏ ͏͏ ͏
Si t’ha agradat llegir aqusta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏

Categorias: ca

41ena trobada a la Cerdanya

Radioaficionats.CAT - Domingo, 19/06/2022 - 12:42

͏͏

Un cop alleugerides les restriccions degut a la Covid, torna la popular Trobada a la Cerdanya organitzada pel Radioclub de la Cerdanya. Aquesta 41ena edició es celebrarà els dies 6 i 7 d’agost de 2022. Aquestes són les informacions a tenir en compte:͏͏

 

Dissabte 6 d’agost

Acampada a partir de les 16h i muntatge d’equips de ràdio. Sopar a les 20h. Menú de sopar a escollir entre:

 • Primer plat: escudella o esqueixada de bacallà
 • Segon plat: pollastre a la cassola o peix a la planxa

Preu del sopar 15€, que inclou pa, postres, beguda i cafè.͏͏

 

Diumenge 7 d’agost

Esmorzar ( de franc ) i a continuació trobada d’amics, activitats de ràdio, etc. A les 14h30 dinar de cloenda. Menú a escollir:

 • Primer plat: fideuà o escalivada
 • Segon plat: bacallà amb samfaina o rodó de vedella

Preu del dinar 15€, que inclou pa, postres, beguda i cafè.

 

La trobada finalitza a les 17h. Inscripcions tot indicant la tria dels menú de dinar / sopar per correu electrònic a ea3rcp @ gmail.com abans del 25 de juliol. Compte bancari on fer l’ingrés:

Associació de radioaficionats de la Cerdanya

ES30 0182 2815 1602 0185 4110

Indicar Trobada 2022 i l’indicatiu en l’ordre de transferència.

͏͏

͏

͏͏

 

 

͏͏

Font: EA3RCP
͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

 

 

Categorias: ca

41ena trobada a la Cerdanya

Radioaficionats.CAT - Domingo, 19/06/2022 - 12:42

͏͏

Un cop alleugerides les restriccions degut a la Covid, torna la popular Trobada a la Cerdanya organitzada pel Radioclub de la Cerdanya. Aquesta 41ena edició es celebrarà els dies 6 i 7 d’agost de 2022. Aquestes són les informacions a tenir en compte:͏͏

 

Dissabte 6 d’agost

Acampada a partir de les 16h i muntatge d’equips de ràdio. Sopar a les 20h. Menú de sopar a escollir entre:

 • Primer plat: escudella o esqueixada de bacallà
 • Segon plat: pollastre a la cassola o peix a la planxa

Preu del sopar 15€, que inclou pa, postres, beguda i cafè.͏͏

 

Diumenge 7 d’agost

Esmorzar ( de franc ) i a continuació trobada d’amics, activitats de ràdio, etc. A les 14h30 dinar de cloenda. Menú a escollir:

 • Primer plat: fideuà o escalivada
 • Segon plat: bacallà amb samfaina o rodó de vedella

Preu del dinar 15€, que inclou pa, postres, beguda i cafè.

 

La trobada finalitza a les 17h. Inscripcions tot indicant la tria dels menú de dinar / sopar per correu electrònic a ea3rcp @ gmail.com abans del 25 de juliol. Compte bancari on fer l’ingrés:

Associació de radioaficionats de la Cerdanya

ES30 0182 2815 1602 0185 4110

Indicar Trobada 2022 i l’indicatiu en l’ordre de transferència.

͏͏

͏

͏͏

 

 

͏͏

Font: EA3RCP
͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

 

 

Categorias: ca

Diada d’Aran: EH3ARA

Radioaficionats.CAT - Domingo, 19/06/2022 - 10:50

͏

Damb motiu dera Jornada der Aran que se celèbre eth 17 de junh, s’a activat er indicatiu EH3ARA. Activitat a HF atau coma ara Xarxa Digital Catalana.

͏͏ ͏͏ ͏

Font: EC3ACO – Berto

͏͏ ͏͏ ͏
Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏ ͏͏ ͏

͏͏

Categorias: ca

URCAT al MercaHam 2022

URCAT - Sábado, 11/06/2022 - 16:11

 

Després de dos anys d’aturada forçada degut a la pandèmia de Covid 19, hi havia moltes ganes de MercaHam per part de la comunitat de radioaficionats i radioescoltes. Avui dissabte 11 de juny de 2022 s’ha reprès, amb gran èxit, el MercaHam 2022, en la 26ena edició. Enhorabona al Radioclub del Vallès, EA3RCH. Podeu veure’n algunes imatges en l’enfilall, entre les quals, la parada de l’URCAT.

 

Primer dia al #mercaham @radioaficionats pic.twitter.com/T2SKmH0VaW

— Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT EA3URC (@radioaficionats) June 11, 2022 Parada d’URCAT a MercaHam 2022

pic.twitter.com/Wmb8y0Ry0r

— Jaume (@EA3FRB) June 11, 2022
Categorias: ca

URCAT al MercaHam 2022

URCAT - Sábado, 11/06/2022 - 16:11

 

Després de dos anys d’aturada forçada degut a la pandèmia de Covid 19, hi havia moltes ganes de MercaHam per part de la comunitat de radioaficionats i radioescoltes. Avui dissabte 11 de juny de 2022 s’ha reprès, amb gran èxit, el MercaHam 2022, en la 26ena edició. Enhorabona al Radioclub del Vallès, EA3RCH. Podeu veure’n algunes imatges en l’enfilall, entre les quals, la parada de l’URCAT.

 

Primer dia al #mercaham @radioaficionats pic.twitter.com/T2SKmH0VaW

— Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT EA3URC (@radioaficionats) June 11, 2022 Parada d’URCAT a MercaHam 2022

pic.twitter.com/Wmb8y0Ry0r

— Jaume (@EA3FRB) June 11, 2022
Categorias: ca

Imatges MercaHam 2022

Radioaficionats.CAT - Sábado, 11/06/2022 - 16:03

 

Després de dos anys d’aturada degut a la pandèmia de Covid 19, hi havia moltes ganes de MercaHam per part de la comunitat de radioaficionats i radioescoltes. Avui dissabte 11 de juny de 2022 s’ha reprès, amb gran èxit, el MercaHam 2022, en la 26ena edició. Enhorabona al Radioclub del Vallès, EA3RCH. Podeu veure’n algunes imatges en l’enfilall, entre les quals, la parada de l’URCAT.

 

Primer dia al #mercaham @radioaficionats pic.twitter.com/T2SKmH0VaW

— Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT EA3URC (@radioaficionats) June 11, 2022 Paradeta de l’URCAT a MercaHam 2022

#MercaHam pic.twitter.com/WMtNIparOH

— Jaume (@EA3FRB) June 11, 2022 Enfilall d’imatges MercaHam 2022

͏͏ ͏͏ ͏

Font i crèdits: diversos

͏͏ ͏͏ ͏
Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏

         
Categorias: ca

EG3PTM: activació La Patum 2022

Radioaficionats.CAT - Quarta, 08/06/2022 - 22:19

 

Un any més, el radioclub La Baells activarà l’indicatiu EG3PTM amb motiu de La Patum 2022.  S’organitza un diploma i QSL especial per a contribuir a la difusió de la festa de La Patum, la ciutat de Berga i la comarca del Berguedà.

 

 • Dates: des de 23h59 del dimarts 14 de juny a les 23h59 del diumenge 19 de juny de 2020, hora catalana.
 • Bandes i modalitats: 2,10, 15, 20, 40, 60, 80, i 160 metres, SSB fonia, FT-8/FT-4 dins els segments recomanats per la IARU.
 • Crida: CQ Diploma PATUM DE BERGA 2022
 • Diplomes: Els interessats a aconseguir el diploma han d’establir contacte amb les estacions atorgants, fins a completar la combinació de caràcters següent (que fan un total de TRES): P-T-M . L’estació EG3PTM atorgarà les lletres “P” , “T” i “M”.  L’estació EA3RCI actua de comodí i atorga qualsevol lletra que pugui faltar. 
 • Es podrà donar més d’una lletra per dia dins de la mateixa banda si es canvia de modalitat, és a dir, de SSB a digitals o inversa, i també si es canvia de banda. Tota combinació és vàlida, es pot fer una lletra per part o per diferents bandes o modalitats, és a dir, que tota combinació serà donada per bona per a l’obtenció del diploma.
 • Llistes: Les llistes de contactes realitzats seran enviades exclusivament en format electrònic tipus ADIF, abans de les 00:00 hores del dia 03 de juliol de 2022, al correu electrònic rcbaells@gmail.com .
 • Verificació de contactes: No seran vàlids els contactes realitzats en nom d’altres estacions, excepte els realitzats amb estacions col·lectives de Radio-Clubs o seccions, a través dels operadors assignats per aquests. Cada contacte serà creuat amb el llibre de registre (log) de cada estació atorgant.
 • E-QSL: Tota estació que hagi contactat amb les estacions EG3PTM i EA3RCI, encara que sigui en un sol dia, aconsegueix una E-QSL especial.
 • Per a qualsevol qüestió no prevista a les presents bases, o dubte en la seva interpretació, ho resoldrà la Junta Directiva del Ràdio Club La Baells, decisió que serà inapel·lable.

 

El Radio Club La Baells agraeix a tots els participants i desitja a tots molta sort en l’activitat.

͏͏ ͏͏ ͏

Font: EA3RCI – RC La Baells

͏͏ ͏͏ ͏
Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏

       
Categorias: ca
Conteúdo sindicado