pl

Projekt Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej przekazane do Sejmu

OPOR - Quarta, 23/11/2022 - 13:12

Na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2022 roku Rada Ministrów przyjęła PROJEKT Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej i postanowiła o jego przekazanie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Prace nad projektem ustawy rozpoczęły się 29 lipca 2020 roku. Konsultacje publiczne ustawy miały miejsce w sierpniu 2020 roku. Wyniki konsultacji opublikowano w styczniu 2021 roku. W maju 2021 prace nad ustawą ustały dopiero w czerwcu 2022 roku wznowiono prace nad ustawą. Ustawa ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy prawa telekomunikacyjnego.
Categorias: pl

Pierwszy egzamin z użyciem platformy elektronicznej

OPOR - Quinta, 17/11/2022 - 16:33

Urząd
Komunikacji
Elektronicznej

W dniu 16 listopada 2022 roku w Warszawie odbył się pierwszy egzamin z użyciem platformy elektronicznej. Można powiedzieć, że to sukces doprowadzenia do tego, że egzamin się zmienia i prowadzony jest z użyciem platformy elektronicznej. XXI wiek po latach trafił też w świat egzaminów krótkofalarskich. W czasie egzaminu na bieżąco rozwiązywano problemy które wynikały z problemów czysto technicznych. Warte podkreślenia jest bardzo dobre przygotowanie do przeprowadzenia egzaminów z użyciem platformy elektronicznej pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Egzamin przeprowadzony został z użyciem nowego zestawu pytań. Dzięki obserwatorowi egzaminu wyłapano kilka elementów które powinny być poprawione. Sama platforma pozwala na przeprowadzanie egzaminów i powinna służyć zainteresowanym egzaminami. To pierwszy krok zmian w egzaminach kolejne wkrótce też zostaną wdrożone. Jedynym zagrożeniem zmian jest torpedowanie ich przez działaczy Polskiego Związku Krótkofalowców.

Categorias: pl

UKE zaprasza do konsultacji harmonogramu egzaminów na 2023

OPOR - Sábado, 12/11/2022 - 10:47

Urząd
Komunikacji
Elektronicznej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaprosił środowisko radioamatorskie do konsultacji harmonogramu egzaminów na świadectwo operatora w służbie amatorskiej na rok 2023. Wielu powie po co komu takie konsultacje są potrzebne. Jednak jest to jednak po raz pierwszy od wielu lat kiedy przed zatwierdzeniem harmonogramu sesji egzaminacyjnych Prezes UKE pyta się środowiska którego to dotyczy czy propozycja jaką przedstawia jest propozycją dobrą i dobrze będzie służyć środowisku. Owszem sprawa ta może i jest mało istotna ale pokazuje też, że UKE się zmienia i chce aby środowisko współuczestniczyło w podejmowaniu decyzji w sprawach które jego dotyczą.

Categorias: pl
Conteúdo sindicado