pl

Krótkofalarstwo nie takie niszowe hobby

OPOR - Quarta, 18/11/2020 - 19:09

Obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przebywa siedmiu licencjonowanych krótkofalowców w tym 5 licencjonowanych krótkofalowców z licencja wydana przez FCC [Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission) amerykański regulator telekomunikacyjny] i dwóch krótkofalowców z Rosji.

Categorias: pl

Prawo Komunikacji Elektronicznej - ciąg dalszy

OPOR - Terça, 17/11/2020 - 13:07

W wyniku rekonstrukcji rządu Ministerstwo Cyfryzacji powoli przestaje istnieć. Co prawda do czasu zmiany Ustawy o Działach Administracji ministrem cyfryzacji został Mateusz Morawiecki to jednak impet działania ministerstwa osłabł. Tego przykładem jest choćby Ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej która ma zastąpić obecnie obowiązująca Ustawę Prawo Telekomunikacyjne
Categorias: pl

Zmarł John Devolder ON4UN

OPOR - Terça, 10/11/2020 - 22:55

W dniu 9 listopada 2020 roku zmarł John Devolder ON4UN. Dla środowiska radioamatorów na całym świecie legenda.

Rada i Zarząd Fundacji OPOR

Categorias: pl

Zmarł Wojciech Nietyksza SP5FM

OPOR - Domingo, 08/11/2020 - 09:30

W dniu 6 listopada 2020 roku w wieku 87 lat zmarł Wojciech Nietyksza SP5FM. Wojciech Nietyksza był konstruktorem i producentem radiotelefonów "Klimek" i "Wawa". Radiotelefonów które przez wiele lat służyły ratownikom GOPR oraz polskim himalaistom. Był jedynym jak dotychczas członkiem Komitetu Wykonawczego 1 Regionu IARU z Polski.

Wyrazy głebokiego współczucia rodzinie z powodu utraty najbliższej osoby
składają Rada i Zarząd Fundacji OPOR

Categorias: pl

Dlaczego warto dokonać zmian przepisów - czyli projekt ustawa PKE

OPOR - Segunda, 28/09/2020 - 11:40

28 sierpnia  2020 roku zakończyły się konsultacje społeczne proponowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej, która ma zastąpić dotychczas obowiązującą Ustawę Prawo Telekomunikacyjne. Propozycja całkiem nowej ustawy regulującej ten dział wynika z konieczności implementowania do końca roku 2020 do polskiego systemu prawnego regulacji Unii Europejskiej. Wobec faktu bardzo głębokich zmian które mają nastąpić w zakresie prawa telekomunikacyjnego ministerstwo zdecydowało się na projekt całkiem nowej ustawy a nie nowelizacje dotychczasowej. W konsultacjach społecznych projektu ustawy mógł brać udział każdy, każdy mógł zgłosić swoje uwagi do proponowanego projektu, zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje, firmy itp.

Categorias: pl

Powołany nowy Prezes UKE

OPOR - Segunda, 21/09/2020 - 22:33

Urząd
Komunikacji
Elektronicznej

W dniu 21 wrzesnia 2020 roku Pan Jacek Oko odebrał z rąk Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej akt nominacji na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Sejm RP podjął uchwałę o powołaniu nowego  Prezesa UKE w dniu 18 września 2020 roku, po nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne nie potzrebna była zgoda Senatu na powołanie Prezesa UKE. Tym samym Urząd Komunikacji Elektronicznej ma nowego prezesa. To pierwszy raz kiedy nominacje na stanowisko regulatora nie wręcza Marszałek Sejmu RP a Szef Kancelarii Sejmu RP.

(Zdjęcie z serwisu sejm.gov.pl)

Categorias: pl

ROSZ HASZANA 5781 - Słodkiego i dobrego Nowego Roku שנה טובה ומתוקה

OPOR - Quinta, 17/09/2020 - 20:28

אנו מאחלים וליקירכם שנה טובה ומוצלחת, מלאת בריאות וברכה

Przyjaciołom i współpracownikom fundacji
Zarząd i Rada Fundacji OPOR


Categorias: pl

MSWiA w odpowiedzi na interpelacje wskazuje czym dla niego jest SP EmCom PZK

OPOR - Sexta, 11/09/2020 - 14:39
20 lutego 2020 roku pani poseł Urszula Nowogórska ( poseł na Sejm RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego ) złożyła do Ministra Cyfryzacji pana Marka Zagórskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Kamińskiego interpelacje poselską w sprawie możliwości włączenia do sieci UFK podległych MSWiA struktur "SP EmCom" PZK w sytuacjach kryzysowych. Odpowiedź Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na interpelacje odpowiedział 8 sierpnia 2020 roku. Warto zapoznać się z odpowiedzią na interpelację i ocenienie czemu służy porozumienie zawarte przez PZK.
Categorias: pl

OPOR uwagi do projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej

OPOR - Quinta, 10/09/2020 - 23:56

W dniach 29 lipca – 28 sierpnia 2020 roku odbyły się konsultacje publiczne projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej która w grudniu 2020 roku ma zastąpić obecnie obowiązująca ustawę prawo telekomunikacyjne.  To od 2012 roku pierwsza tak duża zmiana prawa dotyczącego sfery telekomunikacji która może również dotknąć środowisko krótkofalarskie w Polsce. Na liście podmiotów bezpośrednio zaproszonych imiennie do konsultacji poza wszystkimi innymi podmiotami które miały prawo zgłosić swoje uwagi w ramach konsultacji znalazł się OPOR. W dniu 23 sierpnia 2020 roku OPOR przesłał swoje uwagi do projektu ustawy.

Categorias: pl

OPOR uwagi do projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej

OPOR - Quinta, 10/09/2020 - 23:56

W dniach 29 lipca – 28 sierpnia 2020 roku odbyły się konsultacje publiczne projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej która w grudniu 2020 roku ma zastąpić obecnie obowiązująca ustawę prawo telekomunikacyjne.  To od 2012 roku pierwsza tak duża zmiana prawa dotyczącego sfery telekomunikacji która może również dotknąć środowisko krótkofalarskie w Polsce. Na liście podmiotów bezpośrednio zaproszonych imiennie do konsultacji poza wszystkimi innymi podmiotami które miały prawo zgłosić swoje uwagi w ramach konsultacji znalazł się OPOR. W dniu 23 sierpnia 2020 roku OPOR przesłał swoje uwagi do projektu ustawy.

Categorias: pl

Spotkanie online krótkofalowców z administracją w sprawie nowych przepisów

OPOR - Quinta, 10/09/2020 - 13:56
W dniu 10 września 2020 roku w godzinach 9:00 – 11:30 odbyło się w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy Microsoft Teams spotkanie przedstawicieli środowiska krótkofalarskiego z przedstawicielami Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Ministerstw Cyfryzacji w sprawie przepisów jakie maja się znaleźć w nowej Ustawie Prawo Komunikacji Elektronicznej która ma zastąpić Ustawę Prawo Telekomunikacyjne w grudniu 2020 roku. W spotkaniu po stronie organizacji radioamatorskich uczestniczyli przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, Ligi Obrony Kraju, Stowarzyszenia „Razem Głośniej”, Polskiego Związku Krótkofalowców i OPOR. Spotkanie prowadził pan Tomasz Proć zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji. Ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej w spotkaniu uczestniczyli pani Wioletta Pilipiec zastępca dyrektora Departamentu Częstotliwość, pan Marek Otręba Naczelnik Wydziału oraz pan Michał Patoleta.
Categorias: pl

Spotkanie online krótkofalowców z administracją w sprawie nowych przepisów

OPOR - Quinta, 10/09/2020 - 13:56
W dniu 10 września 2020 roku w godzinach 9:00 – 11:30 odbyło się w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy Microsoft Teams spotkanie przedstawicieli środowiska krótkofalarskiego z przedstawicielami Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Ministerstw Cyfryzacji w sprawie przepisów jakie maja się znaleźć w nowej Ustawie Prawo Komunikacji Elektronicznej która ma zastąpić Ustawę Prawo Telekomunikacyjne w grudniu 2020 roku. W spotkaniu po stronie organizacji radioamatorskich uczestniczyli przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, Ligi Obrony Kraju, Stowarzyszenia „Razem Głośniej”, Polskiego Związku Krótkofalowców i OPOR. Spotkanie prowadził pan Tomasz Proć zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji. Ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej w spotkaniu uczestniczyli pani Wioletta Pilipiec zastępca dyrektora Departamentu Częstotliwość, pan Marek Otręba Naczelnik Wydziału oraz pan Michał Patoleta.
Categorias: pl

Warto rozmawiać - czyli warsztaty w sprawie PKE tylko dla krótkofalowców

OPOR - Sexta, 04/09/2020 - 13:16

W ostatnim czasie przedstawiciele OPOR prowadzili rozmowy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej w celu zorganizowania spotkania administracji i organizacji krótkofalarskich w sprawie nowej ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej. Rozmowy odniosły skutek i na 10 września 2020 roku Ministerstwo Cyfryzacji zaprosiło Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz organizacje krótkofalarskie na warsztaty dotyczące modelu egzaminu w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz dokumentów związanych z tą służbą, w kontekście wprowadzenia nowej ustawy.
Categorias: pl

Warto rozmawiać - czyli warsztaty w sprawie PKE tylko dla krótkofalowców

OPOR - Sexta, 04/09/2020 - 13:16

W ostatnim czasie przedstawiciele OPOR prowadzili rozmowy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej w celu zorganizowania spotkania administracji i organizacji krótkofalarskich w sprawie nowej ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej. Rozmowy odniosły skutek i na 10 września 2020 roku Ministerstwo Cyfryzacji zaprosiło Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz organizacje krótkofalarskie na warsztaty dotyczące modelu egzaminu w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz dokumentów związanych z tą służbą, w kontekście wprowadzenia nowej ustawy.
Categorias: pl

Konsultacje publiczne Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej zakończone

OPOR - Terça, 01/09/2020 - 13:41

W dniu 29 sierpnia 2020 roku zakończyły się konsultacje publiczne Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej która w grudniu 2020 roku ma zastąpić obecnie obowiązująca Ustawę Prawo Telekomunikacyjne. Konsultacje te poprzedziły prekonsultacje w trakcie których odbyły się warsztaty dla zainteresowanych podmiotów.
Categorias: pl

Konsultacje publiczne Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej zakończone

OPOR - Terça, 01/09/2020 - 13:41

W dniu 29 sierpnia 2020 roku zakończyły się konsultacje publiczne Projektu Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej która w grudniu 2020 roku ma zastąpić obecnie obowiązująca Ustawę Prawo Telekomunikacyjne. Konsultacje te poprzedziły prekonsultacje w trakcie których odbyły się warsztaty dla zainteresowanych podmiotów.
Categorias: pl

Konsultacje nowej Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej

OPOR - Sábado, 22/08/2020 - 15:29
W dniu 21 sierpnia 2020 roku zakończony został proces konsultacji z organizacjami w ramach OPOR PROJEKTU USTAWY PRAWO KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Ustawy która pod koniec grudnia ma zastąpić dotychczasową Ustawę Prawo Telekomunikacyjne. Wypracowane zostało ostateczne wspólne stanowisko organizacji w zakresie oczekiwanych zapisów ustawowych. Przygotowane stanowisko uwzględnia w najszerszym możliwym zakresie zgłoszone postulaty oraz rozwiązania które mają służyć zarówno już działającym krótkofalowcom posiadającym uprawnienia, jak i osobom które o te uprawnienia będą się ubiegać. W zapisach sięgnięto po doświadczenia i rozwiązania europejskie a także amerykańskie. Proponowane rozwiązania przenoszą /naszym zdaniem/cały proces związany z uzyskiwaniem pozwoleń na poziom funkcjonujący w nowoczesnym świecie.
Categorias: pl

Konsultacje nowej Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej

OPOR - Sábado, 22/08/2020 - 15:29
W dniu 21 sierpnia 2020 roku zakończony został proces konsultacji z organizacjami w ramach OPOR PROJEKTU USTAWY PRAWO KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Ustawy która pod koniec grudnia ma zastąpić dotychczasową Ustawę Prawo Telekomunikacyjne. Wypracowane zostało ostateczne wspólne stanowisko organizacji w zakresie oczekiwanych zapisów ustawowych. Przygotowane stanowisko uwzględnia w najszerszym możliwym zakresie zgłoszone postulaty oraz rozwiązania które mają służyć zarówno już działającym krótkofalowcom posiadającym uprawnienia, jak i osobom które o te uprawnienia będą się ubiegać. W zapisach sięgnięto po doświadczenia i rozwiązania europejskie a także amerykańskie. Proponowane rozwiązania przenoszą /naszym zdaniem/cały proces związany z uzyskiwaniem pozwoleń na poziom funkcjonujący w nowoczesnym świecie.
Categorias: pl

Nie żyje SP3DOI

OPOR - Terça, 18/08/2020 - 11:56

W wyniku katastrofy lotniczej samolotu Bristell NG5 (SP-SLES) w dniu 15 sierpnia 2020 roku zginał Leszek Fabiański SP3DOI uczestnik wielu wypraw DX’owych. Pasjonat lotnictwa. Do wypadku doszło ok. godz. 21.30 w sobotę - samolot Bristell NG5 (SP-SLES) rozbił się w lesie w pobliżu miejscowości Kikity pilot i pasażer zgineli na miejscu.

Wyrazy głebokiego współczucia rodzinie z powodu utraty najbliższej osoby składają
Rada i Zarząd Fundacji OPOR
Categorias: pl
Conteúdo sindicado