Europejska Organizacja RadioAmatorów: co to jest i dlaczego?

Mapa de Europa EURAO ma być miejscem spotkań wszystkich niezależnych stowarzyszeń radioamatorów z całego świata, głównie z Europy. EURAO jest dla wszystkich Tych, którzy są zainteresowani wymianą swoich doświadczeń czy działalności, tworzących wspólne usługi, pracując razem w nowych projektach i oczywiście lobbing administracji publicznej.

Również indywidualni członkowie z każdego kraju są także mile widziani. To dla Nich głownie powstał EURAO.

Federecja stowarzyszeń będą posiadały formę prawną EURAO. Tymczasem, wszystkie stowarzyszenia członkowskie ustanawia Komitet Promotorów, którego zadaniem jest podjęcie kroków w celu pełnego zalegalizowania organizacji. Aby być częścią tej Komitet, umowa o przystąpieniu powinna zostać podpisana. Więcej niż jeden związek z każdego kraju jest dozwolone.

Codziennie obowiązki są administrowane przez wybrany Zarząd, który bazuje na prostych zasadach.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wzmocnić relacje z EURAO czytaj: Członkostwo.