URCAT

Inhoud syndiceren URCAT
Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans
Bijgewerkt: 4 uren 10 min geleden

Bona diada de Sant Jordi 2021

vr, 23/04/2021 - 09:05

 ͏͏ ͏͏

La Unió de Radioaficionats de Catalunya us desitja una feliç diada de Sant Jordi.

 ͏͏ ͏͏

Categorieën: ca

Participació URCAT a Ràdio Montesquiu amb motiu del dia mundial de la radioafició

zo, 18/04/2021 - 21:08

 

Amb motiu del Dia Mundial de la Radioafició, el president d’URCAT, en EA3HKM – Lluís -, ha participat en un programa especial a Ràdio Montesquiu, 107,9 FM. El conductor del programa ha estat en Miquel Àngel, EA3AYR.

 

 

 

 

 

 
Categorieën: ca

Apadrina un soci

zo, 14/03/2021 - 01:01

 ͏͏ ͏

Amb l’objectiu d’ampliar la base de socis, URCAT ofereix la següent promoció: descompte de 100% de quota al soci que apadrini l’alta de dos nous socis.

Bases de la promoció:

 • Aquesta promoció és vàlida per a noves altes entre 1 d’abril de 2021 fins a 31 de desembre de 2022.

 

 • En el període de validesa de la promoció, el soci que apadrini una alta d’un nou soci URCAT, obtindrà un descompte del 50% de la següent quota quan li pertoqui pagar. Si apadrina dues altes, el descompte serà 100% de la següent quota, que és el màxim de bonificació.
 • Hi tenen dret a participar els socis amb almenys 1 any d’antiguitat. Els membres de la JD i vocals d’URCAT no poden gaudir del descompte.
 • Qualsevol conflicte es resoldrà sota el criteri de la JD d’URCAT i el seu criteri serà inapel·lable.

Exemple: El soci xyz apadrina una alta durant 2021. Obté un 50% de descompte en la quota de 2022. Ja cobrada la quota 2022, aconsegueix apadrinar dos socis més, obté un 100% de descompte en la quota 2023.

 

͏͏ ͏͏ ͏

Categorieën: ca

Nova balisa a 70cm

ma, 01/03/2021 - 11:59

Avui 1 de març de 2021 s’ha activat una balisa a la banda de 70cm amb el patrocini  de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT. La balisa és de construcció pròpia en un disseny liderat per EA3CNO, Antoni Navarro. La freqüència ha estat coordinada amb l’equip de balius IARU  regió 1. Està situada a la Serralada de Marina amb l’objectiu de proporcionar una bona mesura de la propagació per conducte troposfèric sobre el Mediterrani.

Indicatiu: ED3YBF

Freqüència: 432.405 MHz

Potència= 2,5W

Locator: JN11CL

Antena: Big Wheel omnidireccional 2dBd

PIRE= 7,123 dBW

Alçada: 390m sobre nivell del mar

Modulació: A1A  ( CW )

El circuit es basa en un oscil·lador compensat en temperatura (TCXO) per a generar una portadora estable. El missatge en CW es genera usant un micro-controlador PIC segons el patró:  ED3YBF JN11CL <10 sec de portadora> <10 sec de silenci> . La sortida RF es filtra amb un filtre interdigital pas-banda per a atenuar senyals no desitjats per sota de -60dB tal com exigeix la normativa IARU. S’inclou un circulador per a protegir el pas final en cas de ROE a l’antena i un descarregador de descàrregues atmosfèriques. El detall exacte del muntatge tant de la part RF com el micro-controlador  estan publicats al blog d’en EA3CNO.

Balisa ED3YBF

Categorieën: ca

Nova Junta a URCAT

zo, 28/02/2021 - 15:27

Des de passat dissabte 27 de febrer de 2021 hi ha una nova junta a l’URCAT. La nova junta fou escollida per aclamació en l’assemblea extraordinària celebrada telemàticament. La nova junta la componen:

  • President Lluis Manzano EA3HKM
  • Vicepresident Joaquim Fàbregas EA3ANS
  • Secretari Xavier Larrosa. EB3GCP  ( repeteix responsabilitat )
  • Tresorer Jaume Compte. EA3FRB  ( repeteix responsabilitat )
  • Vocal Antoni Navarro EA3CNO
  • Vocal. José Carmona EA3DMM
  • Vocal. David Torres EA3BIN
  • Vocal. Joan Planella EA3ICD
  • Vocal. Josep Casulleras EA3EYO

 

El president sortint, va adreçar la següent carta de comiat als socis:

Benvolgut soci/a, company/a, amic/amiga.


En pocs dies tancaré amb el traspàs de funcions a la nova J.D. la meva segona i darrera etapa com a president d’URCAT. Vull agrair-te, de tot cor, el teu compromís i el suport que has donat i dones a l’associació. Tant si ets nouvingut, com sí, molt especialment, formes part del nucli fundacional, que va aprovar els primers estatuts en l’AGS de La Llagosta el 24 de maig de 1997, en la primera “Unió de Radioaficionats de Catalunya”, i que finalment esdevingué en l’actual URCAT.


Gràcies a la teva col·laboració, estem a uns mesos de celebrar el 25è aniversari d’una entitat que és un referent indiscutible en la radioafició catalana.


En aquest moment, vull retre un sentit homenatge a tots els qui avui malauradament ja no ens acompanyen, i especialment, al dos presidents que ho foren d’URCAT, també traspassats. El qui en fou el primer i que va fer possible la creació de la primigènia URC l’any 1995: En Artur Gabarnet i Gabarrò, EA3CUC. Qui també l’any 1984 fou un dels qui va fer possible en el nostre país la publicació de la revista “CQ Radio Amateur”.


I segonament, però no pas menys important, En Joan Olesti i Castillo, EA3EM, primer entre 1997 i 2003 com a fidel secretari i tresorer, i finalment com a president entre 2003 i 2017. En Joan malgrat les dificultats – també d‘ordre personal – va lluitar per a mantenir viva l’essència d’URCAT. Tots dos han estat per a mi un referent d’honestedat i de treball per la radioafició i en concret, per la nostra entitat.


No puc acabar sense agrair també el suport i col·laboració dels companys de Junta Directiva, així com d’aquells socis que ens han ajudat en els darrers quatre anys en tots els ordres: activitats, local, etc.


I evidentment, com ja he expressat en l’AGS, desitjar a la nova Junta, tota mena d’èxits i encerts en la seva gestió, de la qual cosa n’estic ben segur. Esperant de retrobar-nos, si més no per les ones, rep una cordial abraçada.

QRV i 73.

 

Expressem l’agraïment sincer a en Manel, EA3BIG, i en Jaume, EA3CT, que deixen les seves responsabilitats després de molts anys d’implicació en diferents juntes. Desitgem molt d’encert per als nous escollits.

 

Categorieën: ca

Convocatòria d’eleccions a l’Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT

do, 21/01/2021 - 22:36

El president de l’Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT, convoca eleccions a Junta Directiva, d’acord amb l’estatut i el procediment electoral previst en el RRI de l’Associació.

 • Podran presentar-se a les eleccions tots els socis numeraris que estiguin al corrent de les seves obligacions socials i en possessió de llicència de Radioaficionat, siguin majors d’edat, residents a Catalunya i tinguin una antiguitat mínima en l’associació de dos anys.
 • Les candidatures expressaran els noms i cognoms de les persones proposades per a cada càrrec a cobrir.
 • Els càrrecs a cobrir, d’acord amb l’article 14 de l’estatut son: president, un vicepresident com a mínim, secretari i tresorer.
 • Amb la candidatura es podrà acompanyar el programa electoral, que serà tramès per correu electrònic a tots els socis. Aquest programa, serà presentat en format informàtic, i ha de permetre la seva publicació sense cap intervenció.
 • Les candidatures hauran de presentar-se per escrit, tramès per correu electrònic i dirigit a la secretaria general de l’Associació. Hauran de tenir entrada a l’adreça de correu específica: eleccions21  @  urcat.cat   abans de les 24 hores del dia fixat com a termini.
 • Un cop proclamades les candidatures vàlides la JD les comunicarà per correu electrònic a tots els socis i establirà el sistema de votació.
 • En cas de presentar-se una única candidatura, aquesta serà automàticament proclamada, sense necessitat de celebrar eleccions.
 • Els terminis d’aquesta convocatòria electoral son:

Presentació de candidatures:   Fins les 24 hores del dia 5 de febrer.
Proclamació de candidatures:  Del 6 al 8 de febrer de 2021
Termini per a impugnacions:   Fins les 24 hores del dia 11 de febrer.
Campanya electoral:   Del dia 12 fins el 26 de febrer.
AGS Eleccions-Proclamació:   27 de febrer de 2021

Qualsevol incidència serà resolta per la Junta Directiva, sense perjudici del dret de recórrer els seus acords davant l’Assemblea General de Socis.

Categorieën: ca

Convocatòria de l’Assamblea General de Socis 2021 i Assamblea General Extraordinària, URCAT

do, 21/01/2021 - 22:09

El President de l’associació UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT, convoca Assemblea General Ordinària a celebrar el dia 27 de febrer de 2021, a les 11 hores, en format virtual per videoconferència, mitjançant Jitsi-Meet, i Assemblea General Extraordinària, a continuació de l’anterior, amb el següent,

ORDRE DEL DIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

 1. Informe de la Junta Directiva.
 2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’AGS de 23/05/2020.
 3. Estat de comptes 2020 i aprovació si s’escau.
 4. Pressupost per a 2021  i aprovació si s’escau.
 5. Moviment de socis. 2020-2021.
 6. Torn obert de paraules.

ORDRE DEL DIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA:

Únic: Eleccions a Junta Directiva

La Llagosta a 21 de gener de 2021

Categorieën: ca