Neix l'Organització Europea de Radioaficionats

L'EURAO (per les seves sigles en anglès) es funda amb la vocació d'agrupar a totes aquelles associacions del vell continent, i inclús d'arreu del món, que no poden pertànyer a la IARU (per la limitació d'aquesta a una sola associació per pais). La creació d'una Comissió Promotora, inicialment formada per les associacions Union des Radio-Clubs et des Radioamateurs (França), Centro Italiano di Sperimentazione ed Attività Radiantistiche (Italia) i Federación Digital EA (Espanya), és ja una realitat.

El passat diumenge 5/4/2009, a la reunió celebrada entre els presidents de les associacions esmentades, es va firmar l'acord de constituir la Comissió Promotora, el treball de la qual haurà de produir els estatuts que, una vegada aprovats, regiràn el funcionament d'aquesta organització.

Altres associacions d'Alemania, Bèlgica i Portugal també han mostrat el seu interès cap aquest projecte, al que s'afegiràn properament.

La idea original, proposada per F5RCS al 2005, és simple i clara: donar la oportunitat d'unir esforços a totes aquelles associacions de radioaficionats que la IARU no admet, donada la seva rígida estructura que impideix admetre a més d'una associació per pais i que a la pràctica s'ha convertit en un veritable monopoli, més preocupat pels seus propis ingressos que per defensar els interessos de la radioafició.

La situació a la majoria de països és semblant: cada vegada hi ha més radioaficionats fora de la òrbita dels membres de la IARU.

A Europa, la mitjana és d'un 60% de radioaficionats que no pertanyen a la associació membre del seu pais. Però, si entrem en detall, ens trobarem amb el 64% a Espanya, el 65% a Italia, el 61% a França, el 87% a Portugal, el 65% al Regne Unit i el 45% a Alemania, per posar només alguns exemples.

Amb aquestes dades, no és d'extranyar la viabilitat d'aquest projecte, que no pretén anar contra ningú, sino només recollir les inquietuts d'aquells que cerquen un altre model organitzatiu, més actual i democràtic.

Amb voluntat de ser internacional, EURAO es crea inicialment en l'entorn europeu per aprofitar les facilitats i sinergies d'aquest espai comú.

Per coneixer més sobre les associacions promotores d'aquesta iniciativa pots visitar el seu web:

  • EURAO: Organització Europea de Radioaficionats
  • URC: Union des Radio-Clubs et des Radioamateurs (França)
  • CISAR: Centro Italiano di Sperimentazione ed Attività Radiantistiche (Italia)
  • FEDI-EA: Federación Digital EA (Espanya)
  • VRA: Vlaamse Radio Amateurs (Bèlgica)
  • UFRC: Union Francophone des Radio Clubs (Bèlgica)
  • HAG: Ham Association of Greece (Grècia)
  • FEDERACHI: Federación de Clubes de Radioaficionados de Chile (Xile)