pl

Interpelacja poselska w sprawie krótkofalowców

OPOR - czw., 21/05/2020 - 11:27
20 lutego 2020 roku pani poseł Urszula Nowogórska ( poseł na Sejm RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego ) złożyła do Ministra Cyfryzacji pana Marka Zagórskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Kamińskiego interpelacje poselską w sprawie możliwości włączenia do sieci UFK podległych MSWiA struktur "SP EmCom" PZK w sytuacjach kryzysowych
Kategorie: pl

Projekt Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej - stanowisko PZK

OPOR - pon., 18/05/2020 - 12:37

W ramach wstępnych konsultacji roboczego dokumentu projektowanej ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej przedstawiciele zaproszonych do konsultacji podmiotów mieli możliwość przedstawienia na piśmie swoje uwagi analizując całość proponowanych przepisów. Wśród podmiotów zaproszonych znalazło się również według rozdzielnika Polski Związek Krótkofalowców.
Kategorie: pl

Projekt Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej - warsztaty w Ministerstwie Cyfryzacji

OPOR - pon., 11/05/2020 - 13:04

W dniu 8 maja 2020 roku w godzinach 9:30 – 16:30 odbyły się robocze Warsztaty dotyczące projektowanej ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej (kwestie gospodarowania częstotliwościami i zasobami numeracji - Dział II Projektu ustawy) która ma zastąpić dotychczas obowiązujące przepisy Ustawy Prawo Telekomunikacyjnej. Warsztaty odbyły się w trybie online - za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Na warsztaty zapraszało Ministerstwo Cyfryzacji Departament Telekomunikacji a prowadził je zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji pan Tomasz Proć.
Kategorie: pl

Zmarł Jerzy Jakubowski SP7CBG

OPOR - pt., 17/04/2020 - 19:29

W dniu 17 kwietnia 2020 roku odszedł na zawsze Jerzy Jakubowski SP7CBG.
Był instruktorem harcerskim, działaczem Polskiego Związku Krótkofalowców (Prezesem w latach 2012 – 2016, Wiceprezesem w latach 1996 – 2000, Przewodniczącym GKR od 2019 roku). Aktywnym krótkofalowcem na pasmach amatorskich.

Wyrazy głebokiego współczucia rodzinie z powodu utraty najbliższej osoby składają Rada i Zarząd Fundacji OPOR

Kategorie: pl

Wesołych Świąt Wielkanocnych 2020

OPOR - ndz., 12/04/2020 - 10:36

Kategorie: pl

CHAG PESACH SAMEACH פסח שמח 5780

OPOR - wt., 07/04/2020 - 16:56

Pesach פסח najważniejsze i najstarsze święto żydowskie cyklu rocznego obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej z tej okazji nasze życzenia dla naszych przyjaciół i grona naszych współpracowników. פסח שמח chag pesach sameach 5780 Zarząd i Rada Fundacji OPOR

Fundacja OPOR
Kategorie: pl
Subskrybuje zawartość