Zarządu

Obecni członkowie Zarządu są:

  • Prezydent: Petrica, YO9RIJ
  • Wiceprezes: Giorgio, IW3IBG
  • Sekretarz Generalny: Sam, EA3CIW
  • Skarbnik: