CEPT/ECC-EURAO: formele overeenkomst getekend

CEPT/ECC EURAO ondertekende recent een overeenkomst (LoU) met het Electronic Communications Committee (ECC) van de European Con­fe­ren­ce of Postal and Tele­com­munications Ad­mi­nis­tra­tions (CEPT).

Het is de bedoeling om samen te werken in al wat betreft radioamateur zaken.

De meeste onder ons kennen het CEPT door zijn aanbeveling T/R 61-01 en T/R 61-02. De eerste laar radioamateurs toe om in andere landen te werken tijdens korte bezoeken, meestal tot 3 maanden. De tweede bepaalt de inhoud van de examens voor het bekomen van de HAREC-vergunning (HAREC = Harmonised Amateur Radio Examination Certificate) die geldig is voor het bekomen van de vergunning is vele landen.

Deze eenvoudig lijkende aanbevelingen zijn er gekomen door aanzienlijke inspanningen en coördinatie tussen de nationale administraties; een waardevolle taak van CEPT en zijn leden.

Door het ondertekenen van deze overeenkomst wenst EURAO het enorme werk te erkennen, maar ook de invloed op komende aanbevelingen en aanpassingen van de bestaande, met het objectief van een bredere verspreiding.

https://www.cept.org/ecc/mous-and-lous-between-ceptecc-former-erc-and-ot...
https://www.eurobureauqsl.org/docs/CEPT_ECC-EURAO-LoU.pdf