CEPT/ECC-EURAO: acord formal signat

CEPT/ECC Recentment, EURAO ha signat un conveni de col·laboració amb la CEPT, concretament amb el seu comitè de­di­cat a les comunicacions electròniques (ECC).

L'objectiu del mateix és cooperar en tots els assumptes relatius a la radioafició.

La majoria de nosaltres coneixem la CEPT per les seves recomanacions T/R 61-01 i T/R 61-02. La primera d'elles és la que ens permet seguir operant com a radioaficionats en altres països durant visites curtes, normalment per un màxim de tres mesos. Mentre la segona estableix el temari d'exàmens per obtenir el Certificat HAREC, vàlid per aconseguir la llicència de radioaficionat en un munt de països diferents.

Aquestes recomanacions, aparentment simples, impliquen un gran esforç de coordinació entre les Administracions nacionals, una tasca molt valuosa duta a terme per la CEPT i els seus membres.

Amb la signatura d'aquest acord, EURAO vol reconèixer la gran tasca realitzada, però també influir en les recomanacions futures i les actualitzacions de les existents, amb l'objectiu de donar-els-hi una major difusió.

https://www.cept.org/ecc/mous-and-lous-between-ceptecc-former-erc-and-ot...
https://www.eurobureauqsl.org/docs/CEPT_ECC-EURAO-LoU.pdf