EURAO-privacybeleid

De Europese RadioAmateurs Organisatie (EURAO) is een mondiale, niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk (NGO), toegewijd aan radioamateurs en toegewijd aan volledige naleving van de AVG [(EU) 2016/679].

EURAO heeft talloze leden en supporters over de hele wereld, wier persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en alle wettelijk toepasselijke voorschriften respecteren, met als enig doel hen te voorzien van diensten en informatie met betrekking tot amateurradio.

Deze persoonsgegevens worden verkregen met expliciete en directe toestemming van de geïnteresseerde partij op het moment dat hij of zij lid wordt van EURAO, of via de aangesloten verenigingen, en zullen niet worden overgedragen aan derden, met uitzondering van bedrijven en entiteiten die de diensten verlenen die bij het lidmaatschap zijn inbegrepen.

Gegevensbeheerder

Naam: Europese RadioAmateurs Organisatie (EURAO)
Hoofdkantoor: Saint Pierre dels Forcats (France)
RNA: W443004091
Website: https://www.eurao.org

Functionaris Gegevensbescherming (DPO)

EURAO Secretariat-General
Postpost: P.O. Box 3050 - E-08201 Sabadell (SPAIN)
E-mail: Contact
tel. +32(0)28080796