EURAO Newsletter Juny 2023

En aquest número trobaràs:

  • EURAO a la fira HAM RADIO de Friedrichshafen una altra vegada
  • EURAO va celebrar el DMTSI 2023 amb la UIT
  • Assemblea General d'EURAO 2023: en dos temps
  • EURAO Party - Estiu 2023: CQ Walkie-Talkies
  • Nous membres: ARLC, ARS
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter