Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του EURAO

Ένα σημείο συνάντησης των ραδιοερασιτεχνικών οργανώσεων ανά τον κόσμο για την παρουσίαση και την κατάθεση των ​ραδιοερασιτεχνικών ​δραστηριοτήτων και των εμπειριών τους.

EURAO Newsletter June 2022

In this issue you will find:

  • EURAO on Facebook groups in several languages: en, es, it, pt
  • EURAO for Ukraine
  • EURAO General Assembly 2022: on July 2, virtual again

EURAO Party - Summer 2022: ad libitum

The European Radio Amateurs' Organization announces a new party on the air, this time with the motto: "ad libitum". Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple 'rules', better to call them recommendations.

EURAO on Facebook groups in several languages: en, es, it, pt

EURAO groups on Facebook In English, Spanish, Italian and Portuguese you can find on Facebook EURAO groups where to share activities, technical experiences, doubts and comments about amateur radio.

Just click on your preferred language above to access the group of your choice.

EURAO General Assembly 2022: on July 2, virtual again

The scheduled date for this year's EURAO General Assembly is: Saturday, July 2, 2022, at 17:00 CEST (15:00 UTC).

All members are invited to participate. Remember that only associations have the right to vote according to the Statutes.

As in the last editions, it will be held virtually using the Google Meet platform. If you are interested in participating, ask for the link.

Associazione Onda Telematica

AOT AOT, IQ0OT, founded in 2010, aims to contribute to the dissemination, knowledge, study and use of radio communications and telematic systems used for the purposes of mutual aid and public utility, mainly in the solidarity field of civil protection.

773 Radio Group

773RG 773RG, IQ0XV, founded in 2016, is an Italian association of radio amateurs, born out for fun, friendship, the desire to learn, to experiment, to joke, to build... It has two associative branches: one for HF and another for repeaters, digital systems, networking, APRS, etc. It manages also a permanent award for II0MPO.

EURAO for Ukraine

Ukraine Volunteer members of the European Radio Amateurs' Organization are helping Ukrainian residents from their respective countries, starting with the transfer from the Romanian border and continuing through the passage or reception in other European countries such as Italy or Spain.

EURAO Newsletter February 2022

In this issue you will find:

  • EURAO individual members by country in 2021
  • AO#WRD: World Radio Day 2022
  • AO3MWC: Mobile World Congress 2022

EURAO Party - Winter 2022: World Radio Day

The European Radio Amateurs' Organization announces a new party on the air, this time with the motto: "World Radio Day". Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple 'rules', better to call them recommendations.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου