Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του EURAO

Ένα σημείο συνάντησης των ραδιοερασιτεχνικών οργανώσεων ανά τον κόσμο για την παρουσίαση και την κατάθεση των ​ραδιοερασιτεχνικών ​δραστηριοτήτων και των εμπειριών τους.

EURAO Newsletter September 2022

In this issue you will find:

  • Excellent Amateur Radio Strategic Planning from down under
  • Radio Science 2.0: ham radio activities for kids in Romania

EURAO Party - Autumn 2022: CQ mobile

The European Radio Amateurs' Organization announces a new party on the air, this time with the motto: "CQ mobile". Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple 'rules', better to call them recommendations.

Radio Science 2.0: ham radio activities for kids in Romania

Radio Science 2.0 An small team of EURAO members from Romania, with the financial support of a local foundation in Buzau City: Fondul Stiintescu , started in April a program dedicated to the children and young people in order to experience applied science with the help of amateur radio.

The project aims to create an educational space and apply in practice the phenomena that accompany the interaction between people using radio waves.

The final selection of the projects was made by a dedicated jury, made up of specialists in fields related to the Fund's themes, together with a member of the Board of Directors of the Buzau Community Foundation.

EURAO General Assembly 2022: new members, new benefits, ...

The General Assembly 2022 of EURAO was held the first Saturday of July via internet. The incorporation of two new member associations, both Italian, was approved.

The beneficiaries of the Radio Amateur Insurance have also been extended to the members of the member associations, starting with the members of their boards of directors.

Excellent Amateur Radio Strategic Planning from down under

A Strategic Review of Amateur Radio in Australia The Radio Amateur Society of Australia (RASA) sent us, at the end of last year, an interesting document entitled: "A Strategic Review of Amateur Radio in Australia", in which, the current situation of ham radio there, is analyzed using a SWOT technique by a panel of volunteers.

The goals of the study were quite ambitious: explore the future of Amateur Radio; retain existing amateurs within the hobby; attract newcomers to the hobby; promote the interesting and exciting elements of the hobby and encourage greater participation; and promote the hobby from within as being inclusive, friendly and engaging.

The results, not at all surprising, do not seem very far from what happens in other places around the world.

The detailed action plan provides very innovative and interesting proposals in an specific section called "Recommended Strategies & Actions". However, ...

EURAO Newsletter June 2022

In this issue you will find:

  • EURAO on Facebook groups in several languages: en, es, it, pt
  • EURAO for Ukraine
  • EURAO General Assembly 2022: on July 2, virtual again

EURAO Party - Summer 2022: ad libitum

The European Radio Amateurs' Organization announces a new party on the air, this time with the motto: "ad libitum". Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple 'rules', better to call them recommendations.

EURAO on Facebook groups in several languages: en, es, it, pt

EURAO groups on Facebook In English, Spanish, Italian and Portuguese you can find on Facebook EURAO groups where to share activities, technical experiences, doubts and comments about amateur radio.

Just click on your preferred language above to access the group of your choice.

EURAO General Assembly 2022: on July 2, virtual again

The scheduled date for this year's EURAO General Assembly is: Saturday, July 2, 2022, at 17:00 CEST (15:00 UTC).

All members are invited to participate. Remember that only associations have the right to vote according to the Statutes.

As in the last editions, it will be held virtually using the Google Meet platform. If you are interested in participating, ask for the link.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου