EURAO Newsletter Febrer 2017

En aquest número trobaràs:

  • Dia Mundial de la Ràdio, 13 de febrer
  • Contacte de l'Estació Espacial Internacional amb França
  • Diploma Carnaval de Loulé 2017
  • FEDI-EA, 25 anys al servei de la radioafició
  • EURAO Party - Hivern 2017: 10m FM
  • AO3MWC: Congrés Mundial de Mòbils 2017
  • EUDOTA: Dia d'Europa "a l'aire" 2017
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter