EURAO Newsletter Febrer 2016

En aquest número trobaràs:

  • Al principi va ser el... RTTY
  • AO3MWC: Mobile World Congress 2016
  • Kits per a principiants
  • OT0MIN: Mina de carbó Blégny per al MAOTA
  • EURAO Party - Hivern 2016: fem RTTY
  • Nous membres: REEC, ...
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter