EURAO Newsletter Setembre 2015

En aquest número trobaràs:

  • CQ EECE 2015: Exercici Europeu de Comunicacions d'Emergència
  • CEPT/ECC-EURAO: acord formal signat
  • EURAO-10 en HAM RADIO 2015: trobada global plegats
  • EURAO a l'Escola d'Estiu Atlantykron 2015
  • Dia de Camp 2015 del Mount Abu International Ham Radio Club
  • EURAO Party - Estiu 2015: puja a la muntanya
  • YP10EURAO, ON10EURAO i AO10EURAO a l'aire
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter