EURAO Newsletter Juny 2015

En aquest número trobaràs:

  • Solidaritat europea i esperit de la radioafició a la crisi del Mediterràni
  • HAM RADIO 2015: camí a Friedrichshafen...
  • Dia de camp i mercat d'ocasió de TRGM
  • Operació d'ajuda al terratrèmol de Nepal per MHRC
  • EURAO Party - Primavera 2015: diverteix-te, surt en portable
  • AO150ITU: 150è aniversari de la UIT
  • Nous membres: MHRC, GARS, ...
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter