EURAO Newsletter Febrer 2015

En aquest número trobaràs:

  • Festes d'EURAO: un any coneixent radioaficionats i gaudint de la ràdio
  • AO3MWC: Congrés Mundial de Mòbils 2015
  • DBM: Diploma Conques Mineres
  • EA0JC: primeres targetes rebudes
  • EURAO Party - Hivern 2015: silenci si us plau, QRP a l'aire
  • EUDOTA: Dia d'Europa "a l'aire" 2015
  • HAM RADIO 2015: fira, reunió, Assemblea, ...
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter