EURAO Newsletter Setembre 2014

En aquest número trobaràs:

  • Assemblea General d'EURAO a HAM RADIO 2014
  • EECE: Exercici Europeu de Comunicacions d'Emergència
  • WLOTA: fars del món a l'aire
  • EANET Sprint Contest 2014: per clubs i radioaficionats de qualsevol país
  • EURAO Party - Estiu 2014: dóna una oportunitat als joves
  • RSF-RWF: Radioaficionats Sense Fronteres
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter