EURAO Newsletter Juny 2014

En aquest número trobaràs:

  • Pont QSL d'EUA a Europa
  • HAM RADIO 2014
  • Assemblea General d'EURAO
  • Llançament de globus a França
  • Diploma BFORTA
  • Nous membres: ADRAD, ARS
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter