EURAO Newsletter Febrer 2014

En aquest número trobaràs:

  • L'enlairament de 'Clubs i Grups'
  • AO3MWC: Congrés Mundial de Mòbils 2014
  • Concurs F9AA 2014
  • CQ ENCE 2014: Exercici de Comunicacions d'Emergència a la banda de 60m
  • AOxEU: Dia d'Europa "a l'aire" 2014
  • HAM RADIO 2014: anem a Friedrichshafen una altra vegada...
  • EURAO Party - Hivern 2014: promocionant la Veu Digital a HF
  • Sobre els nostres membres: Clubs i Grups
  • Anuncis breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter