EURAO Newsletter Setembre 2013

En aquest número trobaràs:

  • EURAO a HAM RADIO 2013: molts visitants i feina feta
  • Enquesta EURAO 2013: Tenim un somni...
  • EANET Sprint Contest 2013
  • Primer aniversari d'EURAO Newsletter
  • CISAR: Assemblea anual de socis
  • 8º Campeonat Europeu de Radioorientació
  • Día d'Activitat de VRA 2013
  • Fira de Ràdio de Coimbra
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter