EURAO Newsletter Juny 2013

En aquest número trobaràs:

  • 'EURAO land' a HAM RADIO 2013: vine a visitar-nos !!!
  • CQ ENCE 2013: exercici d'emergència d'abast internacional
  • EUDOTA 2013: Dia d'Europa, 9 de maig
  • Afiliació de Clubs i Grups a EURAO: la solució més adequada
  • CISAR: Assemblea anual de socis
  • Caça de la guilla QRP EU: diversió per Europa
  • Sobre els nostres membres: URC i HAG
  • ILER-20: Nou Kit Transceptor SSB QRP
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter