Federació Digital EA (FEDI-EA), EA3RKF

FEDI-EA FEDI-EA és la primera federació d'associacions de radioaficionats d'Espanya, creada per tal de promoure activitats i serveis pels seus membres i afiliats, així com donar-els-hi una adequada representació davant de l'Administració Pública.

La Federació Digital EA és una federació d'associacions, creada el 1992 amb la finalitat de:

  • Promocionar tot tipus d'Activitats per a radioaficionats.
  • Oferir Serveis comuns, econòmics i fiables.
  • Donar una adequada Representació davant dels organismes públics.

Formen part de FEDI-EA una sèrie d'associacions membre que, seguint el senzill procediment d'incorporació, han decidit lliurement integrar-se en una estructura democràtica que els permeti ampliar els seus horitzons, sense interferències en la seva gestió interna.

A l'Assemblea General cada associació té UN vot.

Pertànyer a FEDI-EA només costa, per associació i any, 30 € (això inclou 5 assegurances d'antenes).

Per a més informació: https://www.fediea.org