CMR-23: EURAO va estar a la conferència de Dubai

EURAO at WRC-23 La delegació d'EURAO va estar a la Conferència Mundial de Radiocomunicacions 2023 a Dubai aquest mes. Una experiència interessant i un pas més en aprendre com funciona aquesta organització i quin hauria de ser el nostre paper com a membres d'UIT-R.

Grups de treball, comitès, sessions plenàries, delegacions de països, sigles, protocols, passadissos, pauses per al cafè, dispositius de traducció simultània, esdeveniments paral·lels, etc. Tot un món al què EURAO comença a tenir accés i que ha de saber gestionar amb responsabilitat.

També hem de preveure i reservar un pressupost per a les properes edicions: CMR-27 i CMR-31, les sessions de treball prèvies que possiblement s'hagin de fer, involucrar més personal en els debats, establir les aliances estratègiques necessàries, etc. Un llarg camí per recórrer.

EURAO at WRC-23

Aspecte de la sala de plens durant una reunió de feina: el president i l'ordre del dia.
EURAO at WRC-23