EURAO Newsletter Juny 2020

En aquest número trobaràs:

  • Assegurança de Radioaficionat: un nou servei global d'EURAO
  • Assemblea General 2020 d'EURAO: virtual el 27 de juny
  • Carta del President sobre la COVID-19
  • EURAO Party - Primavera 2020: tingues cura dels teus amics radioaficionats
  • Nous membres: NRSI, AMSAT-PO, ROAR
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter