EURAO Newsletter Juny 2019

En aquest número trobaràs:

  • Aventura Antàrtica d'EA4GPZ
  • Assemblea General d'EURAO a HAM RADIO 2019
  • Es'hail2: antena barata per 2.4GHz
  • EURAO Party - Estiu 2019: estrenant FT4
  • Nous membres: CFR, ANRPFD
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter