Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του EURAO

Ένα σημείο συνάντησης των ραδιοερασιτεχνικών οργανώσεων ανά τον κόσμο για την παρουσίαση και την κατάθεση των ​ραδιοερασιτεχνικών ​δραστηριοτήτων και των εμπειριών τους.

EURAO Boulevard at HAM RADIO 2017 in Friedrichshafen

EURAO Boulevard at HAM RADIO 2017 This is the detailed plan of EURAO Boulevard inside the HAM RADIO exhibition, to be held in Germany this year on 14-16 July. As you can see, in addition to EURAO booth (A1-662), there will be around also booths of the following member associations: RNRE (A1-660), CISAR (A1-666), URC (A1-661), ARR (A1-663), FRC (A1-665) and FEDI-EA (A1-667). Other member associations, like VRA, will be inside EURAO booth attending members, friends and visitors, listening opinions and sharing experiences.

EURAO Newsletter June 2017

In this issue you will find:

  • EURAO Boulevard at HAM RADIO 2017 in Friedrichshafen
  • TM10ISS-OR4ISS: contact successfully done
  • AM25FEDIEA for the 25th anniversary of FEDI-EA

EURAO Party - Spring 2017: watching SSTV

The European Radio Amateurs' Organization announces a new party on the air, this time with the motto: "watching SSTV". Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple 'rules', better to call them recommendations.

Associação de Radioamadores da Região de Lisboa

ARRLx ARRLx, CS5LX, was founded in 2014 in order to promote amateur radio among young people, schools and scouts. Even emergency communications are a priority.

ARRLx also has a club section in Beira Baixa region, northern part of Portugal, with its own callsign: CS5GCB.

EURAO Newsletter February 2017

In this issue you will find:

  • World Radio Day, 13 February
  • International Space Station contact with France
  • Diploma Carnaval de Loulé 2017
  • FEDI-EA, 25 years serving amateur radio

EURAO Party - Winter 2017: 10m FM

The European Radio Amateurs' Organization announces a new party on the air, this time with the motto: "10m FM". Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple 'rules', better to call them recommendations.

EURAO Newsletter December 2016

In this issue you will find:

  • EURAO at Bordeaux CEPT meeting
  • CQ CQ CQ International Space Station, this is the Earth
  • EURAOnet project: a ham radio network for the society

EURAO Party - Autumn 2016: give PSK31 a try

The European Radio Amateurs' Organization announces a new party on the air, this time with the motto: "give PSK31 a try". Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple 'rules', better to call them recommendations.

EURAO at Bordeaux CEPT meeting

Bordeaux At the WGFM#86 meeting of CEPT/ECC, held on 17-21 October, 2016, in Bordeaux, France, EURAO was working on adapting and improving the ERC Report 32, about amateur radio novice licence, examination syllabus and certificate.

This report is intended to be a guideline for those national administrations with the aim to implement an amateur radio novice licence in their own country and compatible with others.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου