Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του EURAO

Ένα σημείο συνάντησης των ραδιοερασιτεχνικών οργανώσεων ανά τον κόσμο για την παρουσίαση και την κατάθεση των ​ραδιοερασιτεχνικών ​δραστηριοτήτων και των εμπειριών τους.

Romeo Foxtrot International DX Club

RFDX RFDX, PI4RF, also known as "Radio Friends of DX", was founded in 2012 as a non profit organisation of CB users and hams, whose motto is "Courtesy and Friendship".

ECBF-EURAO partnership: working on a new collaboration

ECBF-EURAO meeting 2018 The European Citizen's Band Federation is an experienced organization, founded in 1976, and devoted to coordinate efforts and defend interests of CB users. It is member of ETSI and AER.

EURAO Board and ECBF Council members, in their regular contacts sharing experiences and views, have realized now that formalizing their relationship could be a good idea.

EURAO Newsletter February 2018

In this issue you will find:

  • European Radio Amateur Card for hams, SWLs and CB users
  • FT8 Party: a great success!!!
  • EURAO Boulevard again at HAM RADIO 2018 in Friedrichshafen

EURAO Party - Winter 2018: discover the WARC bands: 17m

The European Radio Amateurs' Organization announces a new party on the air, this time with the motto: "discover the WARC bands: 17m". Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple 'rules', better to call them recommendations.

FT8 Party: a great success!!!

For the last EURAO Party, the one in Autumn 2017, devoted to "FT8, a brand new mode", we have received more logs than ever: 24, including 1614 QSOs in 10 bands, from 12 countries in 3 continents.

The second one was in Autumn 2014 with the motto "be digital, explore 30m", co-organized with the 30 Meter Digital Group, when we received 21 logs with 661 QSOs in 17 modes, from 12 countries in 2 continents.

Certificates of Participation for all participants are ready for download now at the Party website.

First IARU-EURAO formal meeting: a firm step forward

IARU-EURAO meeting 2017 Both organizations met in Barcelona on December 2, 2017, with a complete agenda of the whole day to discuss areas of common interest. Almost all subjects were addressed, although with different intensity.

Special attention was focused on topics that involve CEPT, where both are observers, agreeing some actions for the coming months.

In the picture: YO9RIJ, G3BJ, EI3IO and EA3CIW at the meeting facilities FEDI-EA provided.

EURAO Newsletter December 2017

In this issue you will find:

  • Golden Globe Race 2018 and radio amateurs
  • First IARU-EURAO formal meeting: a firm step forward
  • ARR in GAUDEAMUS 2017: "Pages in the History of the Radio"

EURAO Party - Autumn 2017: FT8, a brand new mode

The European Radio Amateurs' Organization announces a new party on the air, this time with the motto: "FT8, a brand new mode". Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple 'rules', better to call them recommendations.

EURAO Newsletter September 2017

In this issue you will find:

  • Assembly, working groups and meetings at EURAO Boulevard
  • IARU-EURAO preparatory meeting finally took place
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου