Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του EURAO

Ένα σημείο συνάντησης των ραδιοερασιτεχνικών οργανώσεων ανά τον κόσμο για την παρουσίαση και την κατάθεση των ​ραδιοερασιτεχνικών ​δραστηριοτήτων και των εμπειριών τους.

Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni di Emergenza, IQ1HR

RNRE RNRE, IQ1HR, is an Italian association founded in 2009, devoted to Emergency Communications and made up of volunteers, most of them radio amateurs.

That is the reason RNRE has become member association of EURAO.

Radioamador Clube de Loulé, CS0RCL

RCL RCL, CS0RCL, is a Portuguese ham association founded in 1984 and declared of public utility since 1994. It manages several V-UHF repeaters and beacons. Also very active in HF, DX, contests and awards.

Recently RCL has become member association of EURAO.

More info at: http://cs0rcl.blogspot.com

EURAO Newsletter February 2016

In this issue you will find:

  • At the begining it was... RTTY
  • AO3MWC: Mobile World Congress 2016
  • Kits for beginners
  • OT0MIN: Blégny Coal Mine for MAOTA

EURAO Party - Winter 2016: let's do RTTY

The European Radio Amateurs' Organization announces a new party on the air, this time with the motto: "let's do RTTY". Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple 'rules', better to call them recommendations.

Radio & Electronics Engineering Club, ON4REC

REEC REEC, ON4REC, is a Belgian association interested in equipment construction and development of new solutions in the field of amateur radio communications. It manages several repeaters in its country.

It was founded in 2013 and recently has become member association of EURAO.

More info at: http://www.reec.be

Romanian QRP Party

Sponsored by: EURAO and Romanian Radioclub Association (A.R.R.)
Participants: Any licensed amateur station.
Dates: Start 00.01 till 23.59 UTC Saturday 6 Feb 2016.
Bands: 160, 80, 40, 20, 15 and 10 meters, according IARU Region 1 band plan.

EURAO Newsletter December 2015

In this issue you will find:

  • EURAO, a global organization beyond Europe...
  • CQ EECE 2015: practicing skills is the goal!
  • Radio Clubs of the World Sprint Contest 2015: final results

EURAO Party - Autumn 2015: novices also exist

The European Radio Amateurs' Organization announces a new party on the air, this time with the motto: "novices also exist". Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple 'rules', better to call them recommendations.

CQ EECE 2015: practicing skills is the goal!

RNRE at HAM RADIO 2013 The European Emergency Communications Exercise held on October 3, was the second edition of this kind of exercices, in which participated hams and SWLs from: Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Romania, Slovenia, Spain, UK, ...

Some of the participants were volunteers in local sections of organizations like Red Cross. Others transmitted from their radio club stations. But most of them were at home.

Propagation allowed only QSOs on 40m band, not on 20m. But despite that, several messages crossed the continent.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου