Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του EURAO

Ένα σημείο συνάντησης των ραδιοερασιτεχνικών οργανώσεων ανά τον κόσμο για την παρουσίαση και την κατάθεση των ​ραδιοερασιτεχνικών ​δραστηριοτήτων και των εμπειριών τους.

EURAO Newsletter February 2017

In this issue you will find:

  • World Radio Day, 13 February
  • International Space Station contact with France
  • Diploma Carnaval de Loulé 2017
  • FEDI-EA, 25 years serving amateur radio

EURAO Party - Winter 2017: 10m FM

The European Radio Amateurs' Organization announces a new party on the air, this time with the motto: "10m FM". Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple 'rules', better to call them recommendations.

EURAO Newsletter December 2016

In this issue you will find:

  • EURAO at Bordeaux CEPT meeting
  • CQ CQ CQ International Space Station, this is the Earth
  • EURAOnet project: a ham radio network for the society

EURAO Party - Autumn 2016: give PSK31 a try

The European Radio Amateurs' Organization announces a new party on the air, this time with the motto: "give PSK31 a try". Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple 'rules', better to call them recommendations.

EURAO at Bordeaux CEPT meeting

Bordeaux At the WGFM#86 meeting of CEPT/ECC, held on 17-21 October, 2016, in Bordeaux, France, EURAO was working on adapting and improving the ERC Report 32, about amateur radio novice licence, examination syllabus and certificate.

This report is intended to be a guideline for those national administrations with the aim to implement an amateur radio novice licence in their own country and compatible with others.

EURAO Newsletter September 2016

In this issue you will find:

  • HAM RADIO 2016: very great vibes!!!
  • 356,33 Mbps - 304 Km: New Wireless Broadband World Record
  • YP0IP: Atlantykron 2016 - Summer Academy for Youth

EURAO Party - Summer 2016: sat kick-off

The European Radio Amateurs' Organization announces a new party on the air, this time with the motto: "sat kick-off". Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple 'rules', better to call them recommendations.

HAM RADIO 2016: very great vibes!!!

This year EURAO had a larger booth at the German fair in Friedrichshafen, where several associations from different countries shared space. In this way very positive synergies for all participants and frank climate of multinational collaboration was generated.

Multiple events and meetings took place in this unique setting of friendship, such as EURAO Assembly, YO SOTA Marathon Conference, ...

Clubul Sportiv Café Gratis

CSCG CSCG, YO5KFG and YO5KDS, is a ham radio club founded in 2015 in Cluj-Napoca (Romania), interested in estabilishing a ham community based on common values, providing a supportive and positive team experience in which members are empowered to develop communication and ham skills, resulting in greater self-confidence and personal growth.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου