EURAO Newsletter Desembre 2016

En aquest número trobaràs:

  • EURAO a la reunió de la CEPT de Burdeus
  • CQ CQ CQ Estació Espacial Internacional, aquí la Terra
  • El projecte EURAOnet: una xarxa de radioaficionats per a la societat
  • Concurs Ràpid Ràdio Clubs del Món 2016: resultat final
  • EURAO Party - Tardor 2016: prova el PSK31
  • EURAO street a HAM RADIO 2017: nou diseny
  • Nous membres: RCV
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter