10e verjardag van EURAO (2005-2015): van idee tot praktijk

10 years Een lange weg werd afgelegd en een intense ervaring opgedaan sinds F5RCS midden 2005 om een Europese vereniging van radioamateurs op te richten.

In slechts 10 jaren heeft EURAO heel wat bereikt: leden in meer dan 50 landen, in en uiten Europa; het opzetten van een wereldwijde QSL dienst: erkenning door EU, UN, CEPT en ITU; economische stabiliteit; deelname aan HAM RADIO tentoonstellingen; het uitvoeren van projecten en activiteiten zoals diploma's, party's, noodcommunicatie oefeningen of jeugdbijeenkomsten; enz.

Door jullie medewerking, van jullie allemaal, van lezers tot leden, hebben wij bijgedragen aan een meer pluralistische en verscheiden Radioamateur gemeenschap dan ooit, vrijer en met meer keuzemogelijkheden. Maar niet noodzakelijk meer verdeeld ren aanzien van werkelijke problemen en bedreigingen voor onze hobby.

Een gemeenschappelijke frontvorming is hiervoor nodig en EURAO staat open voor samenwerking met iedereen, individu of organisatie, die hetzelfde doel beogen. Wie zal er meedoen?

Hartelijk dank voor uw vertrouwen en hopen op jullie onschatbare wedewerking voor een lange tijd. GELUKKIGE VERJAARDAG EURAO!!!