La CEPT i l'EURAO

CEPT/ECC Al 2015 EURAO va signar un Conveni de Col·laboració (LoU) amb el Comitè de Comunicacions Electròniques (ECC) de la Conferència Europea d'Administracions de Correus i Telecomunicacions (CEPT) amb l'objectiu de cooperar en tots els assumptes re­la­ti­us a la radioafició, principalment sobre gestió de l'espectre radioelèctric i recomanacions internacionals.

Què és la CEPT?

La CEPT va ser fundada el 1959 com a organisme internacional de coordinació entre les entitats responsables de les telecomunicacions i de correus dels estats europeus. Actualment té 48 països membres d'Europa central i de l'est. A més dels membres, també compta amb observadors, com ara Wi-Fi Alliance, EBU (Eurovision), OTAN o la pròpia EURAO.

L'estructura de la CEPT es compon de tres comitès (ECC, CERP i Com-ITU) i una oficina permanent a Copenhaguen: l'Oficina Europea de les Comunicacions (ECO).

Dins l'ECC hi ha diversos grups de treball (WG). Frequency Management (FM) és un d'ells, que al seu torn té altres subgrups, com el Radio Amateur Forum Group (RA FG), el que més ens interessa.

Més avall trobareu una llista de les recomanacions de la CEPT relatives a la Radioafició.

Un dels avantatges d'aquestes recomanacions és que altres països, a més dels membres, poden incorporar-s'hi. Per exemple, la Llicència CEPT de Radioaficionat ha estat adoptada també per: Austràlia, Canadà, Israel, els països i territoris d'ultramar d'Holanda, Nova Zelanda, Perú, Sud-àfrica i EUA. Negociacions amb d'altres països estan en curs.

Recomanacions CEPT per Radioaficionats

La Conferència Europea d'Administracions de Correus i Telecomunicacions (CEPT) ha produït una sèrie de recomanacions i documents molt útils per als radioaficionats de tot el món, ja que molts països no pertanyents a la CEPT també els han adoptat. Heus aquí un resum:

  • T/R 61-01: Llicència CEPT de Radioaficionat: dóna dret al seu titular a operar en una gran varietat de països que l'han adoptat, sense necessitat d'obtenir una llicència temporal individual.
  • T/R 61-02: Certificat d'examen de radioaficionat harmonitzat (HAREC): demostra haver superat amb èxit un examen de radioaficionat i facilita l'expedició d'una llicència individual en un país diferent.
  • ECC/REC/(05)06: Llicència CEPT de Radioaficionat Principiant: similar a la T/R 61-01, però per a llicència de principiant (nivell mitjà).
  • ECC/REC/(14)05: Exàmens per a la Llicència de Radioaficionat per a persones amb discapacitat: amb el mateix temari de la T/R 61-02, reivindica diferents facilitats depenent del tipus de discapacitat.

També hi ha dos documents, ERC Report 32 i ECC Report 89, que descriuen el temari d'exàmens per a les llicències de principiant i introductòria i un nou lloc web dedicat a la Radioafició i al treball de la CEPT:

https://www.cept.org/ecc/topics/radio-amateurs/

Conveni de Col·laboració entre CEPT i EURAO

Amb la signatura d'aquest acord, EURAO vol reconèixer la gran tasca realitzada per la CEPT, però també influir en les recomanacions futures i actualització de les existents, amb l'objectiu de donar-els-hi una major difusió.

Aquest és el Conveni (emmagatzemat en ambdues webs):

https://www.cept.org/ecc/mous-and-lous-between-ceptecc-former-erc-and-ot...
https://www.eurobureauqsl.org/docs/CEPT_ECC-EURAO-LoU.pdf

Així doncs, seguim treballant conjuntament pel bé dels radioaficionats.

Més sobre la CEPT al web d'EURAO.