EURAO Newsletter Juny 2017

En aquest número trobaràs:

  • EURAO Boulevard a la HAM RADIO 2017 de Friedrichshafen
  • TM10ISS-OR4ISS: contacte realitzat amb èxit
  • AM25FEDIEA pel 25è aniversari de FEDI-EA
  • EURAO Party - Primavera 2017: veient SSTV
  • Diploma EURAO: reconegut per l'Administració espanyola
  • Nous membres: TRGM, ARRLx
  • Notícies breus
  • ...

EURAO Newsletter surt trimestralment, tant en format pdf com en web. Què corri la veu!

https://www.eurao.org/newsletter